By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 3, 1953, č. 5, červen, 3. s. obálky
Annotation: Zpráva o prvním čísle nového časopisu (vyšlo roku 1953, ale s vročením 1952).
Article
2
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 6, červen, s. 201-209
Annotation: Výklad Trávníčkova jazykovědného díla u příležitosti jeho sedmdesátin.
Article
3
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 4, duben, s. 89-93
Annotation: Zpráva o dosavadním průběhu dotazníkové akce.
Article
4
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 3, 1953, č. 1, leden, s. 5-9
Annotation: Portrét předsedy sekce jazyka a literatury Československé akademie věd.
Article
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 8, říjen, s. 310-314
Annotation: Historický přehled českých metodik slohu.
Article
6
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 8, říjen, s. 287-300
Annotation: Dokončení studie z předcházejícího čísla časopisu nabízí přehled logických kategorií předávaných mluvnickým vyučováním.
Article
7
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 4, 1954, č. 2, únor, s. 77-80
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 1, 1950/1951, č. 5/6, leden/únor 1951, s. 146-151
Annotation: O důsledcích Stalinových lingvistických prací pro slohovou výchovu.
Article
9
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 3, 1953, č. 8, listopad, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Zpráva informuje mj. o Trávníčkově článku "Stalinská epocha jazykovědy".
Article
10
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 3, listopad 1951, s. 92
Annotation: Zpráva o Trávníčkovu článku "Strukturalismus - nepřítel naší jazykovědy" (Tvorba, 1951).
Article
11
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 79, 2018, č. 4, listopad, s. 263-292
Annotation: Studie o životě a vědecké činnosti lingvisty F. Trávníčka. Autorka se soustřeďuje na postavení badatele v kontextu historických a politických...
Article
12
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 26-27
Annotation: Gratulační stať se hravě zabývá různými Trávníčky (kromě literárního vědce J. Trávníčka zmiňuje mj. též jazykovědce F. Trávníčka...
Book Chapter
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 195, 16. 8., s. 3
Annotation: Medailon.
Article
14
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 16, 1955, č. 1, 15. 3., s. 1-15
Annotation: Studie nabízí typologii stylů rozdělených podle funkce i obecnější úvahy nad stylistikou a pojetím stylu v jazyce.
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 9, s. 1114-1121
Annotation: Medailon bohemisty Františka Trávníčka u příležitosti jeho 65. narozenin.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 12, prosinec, s. 572-573
Annotation: O konferenci pořádané 19. 10. 1959 za účasti spisovatelů i literárních vědců; především o referátech V. Pazourka, O. Audyho a F. Trávníčka.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 52, 24. 12., s. 5
Annotation: Kritická glosa k exploataci diskuse o románu Fr. Rachlíka v Hostu do domu č. 12 akademikem Trávníčkem.
Article
18
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 5, 6. 1., s. 4
Annotation: Informační glosa o měsíčníku "Nový život", který je věnován J. V. Stalinovi.
Article
19
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 16, 1955, č. 2, 30. 6., s. 90-96
Annotation: Na základě marxistické teorie Doležel rozděluje umělecký styl literární a umělecký jazykový styl či jazyk autorův. V první části autor...
Article
20
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 8, 1960, č. 1, leden, s. 30-36
Annotation: Autor přehodnocuje pojmy „znak“ a „význam“, chápané v rámci strukturalistického pojetí. V této souvislosti kritizuje strukturalistické...
Article