By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 3, březen, s. 180-182
Annotation: Úryvek z kapitoly publikovaný v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti "; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
3
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 4, 20.-26. 1., s. 26-27
Annotation: Článek o českém knižním trhu.
Article
4
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 3.-9. 2., s. [12]-17
Annotation: Článek o B. Němcové, recepci jejího díla a proměnách recepce děl B. Němcové.
Article
5
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 72/73, s. 97-99
Annotation: Interpretační článek k poezii V. Slívy, s oddíly Bůh, Dionýství, Umnost, Krajina, Elegie; připojena bio-bibliografická poznámka o autorovi...
Article
6
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 25, 2018, č. 42, 8. 10., s. 42-[43]
Annotation: Článek o čtenářství a knižním trhu v Česku.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 11, listopad, s. 3
Annotation: Článek se věnuje výsledkům výzkumu čtenářství v České republice.
Article
8
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. [16], 2007, č. 3
Annotation: Rozhovor s V. Richterem, předsedou SKIP a ředitelem Knihovnického institutu, o jeho aktivitách a o výzkumu čtenářství.
Article
9
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. [16], 2007, č. 4
Annotation: Článek o semináři "Čtenářství, jeho význam a podpora. Výzkum, teorie a praxe v Česku a Německu", který se uskutečnil 19. 11. 2007 v Goethe-institutu...
Article
10
11
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 57, 8. 3., příl. Pátek, č. 10, s. 22-26
Annotation: Rozhovor s literárním vědcem J. Trávníčkem o fenoménech čtenářství a čtení v České republice; připojena bio-bibliografická poznámka (s....
Article
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 74, 28. 3., s. 26
Annotation: Zpráva o žebříčku nejprodávanějších knih řetězce Kanzelsberger, v němž dominují čeští autoři; připojeno je vysvětlení J. Trávníčka...
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 1, březen, s. 84-102
Annotation: Studie se zabývá současnou polskou čtenářskou kulturou. Autoři se zaměřují na tři oblasti: (1) na výzkumy Národní knihovny, zejména ve vztahu...
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 4, s. 171-175
Annotation: Studie se zabývá procesem třetí čtenářské iniciace, tj. přechodem mezi čtením literatury pro děti a mládež a literatury pro dospěle. Autorka...
Article
17
19
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 2, 16. 1., s. 6-7
Annotation: Esej o prozaické tvorbě a tendencích v prozaické tvorbě současných českých autorek.
Article
20
online
Webarchiv
In: Prostor : nezávislý časopis [samizdat]. -- Roč. 3, 1987, č. 10, prosinec, s. 18-23
Annotation: Shrnutí situace, ve které se nachází literární kritika v oficiálních periodikách (Literární měsíčník, Kmen, Brněnský večerník, Rovnost).
Article