By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 24, 2018, č. [3], 27. 2., s. 54-58
Annotation: Rozhovor s dramatikem a spisovatelem M. Uhdem.
Article
2
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [8], říjen, s. [147]-[154] [1]-8
Annotation: Recenze.
Article
3
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [1], 1978, č. 10, 1. 7.-11. 9., s. 18
Annotation: Dopis britskému ministerskému předsedovi a předsedovi Labour Party J. Callaghanovi o případu a zatčení J. Gruši, který je souzen za obsah svého...
Article
4
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 191, 18. 8., s. 9
Annotation: Rozhovor s dramatikem M. Uhdem, mj. o jeho prožívání 21. srpna 1968 a česk(oslovensk)ých politických elitách v krizových situacích moderních...
Article
6
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- [Roč. 1], 1978, č. 8, 30. 5. - 20. 6., s. 10-11
Annotation: Sdělení VONS informující o policejních opatřeních kvůli státní návštěvě L. Brežněva v Československu, s důrazem na případ P. Roubala...
Article
7
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 4, listopad, s. 11-14
Annotation: Rozhovor s F. Janouchem o Nadaci Charty 77, mj. o jejích finančních zdrojích nebo o konkrétních formách podpory československé nezávislé kultury...
Article
8
online
Webarchiv
In: Klíček ke knihám [online]. -- ISSN 1803-4446. -- R. 2008, č. 1, 11. 9., s. [1]
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [23], 2013, č. 167, 20. 7., s. 2
Annotation: Zpráva o schválení výroby náhrobku, který bude umístěn na Ústředním hřbitově města Brna.
Article
10
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996/1997, č. 6, 20. 2. 1997, s. 325-326
Annotation: Recenze antologie pěti oceněných prací z literární soutěže, mj. fejetonech J. Oliče O myších lidech a úchyláctví a P. Ruta Mocný dojem.
Article
11
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 23, 2012, č. 48, 26. 11.-2. 12., s. 67
Annotation: Nekrolog o J. Trefulkovi, s osobními vzpomínkami autora.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 275, 24. 11., s. A12
Annotation: Soubor glos; mj. citován úryvek z fejetonu Výběrová omezení nedávno zesnulého J. Trefulky.
Article
13
Obsah knihy
Annotation: Třetí svazek Spisů Jana Trefulky tvoří autorský výbor z kritických, esejistických, publicistických textů a fejetonů; též s třemi souvisejícími...
Book
14
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 280, 30. 11., s. 9
Annotation: Zpráva o pohřbu.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 274, 23. 11., s. B9
Annotation: Nekrolog k úmrtí J. Trefulky 22. 11. 2012 ve věku 83 let. Doplněno o přehled "Výběr z díla".
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 274, 23. 11., s. A12
Annotation: Nekrolog k úmrtí J. Trefulky.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 274, 23. 11., s. 9
Annotation: Nekrolog k úmrtí 22. 11.
Article
18
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 56, 2012, č. 229, 23. 11., s. 14
iHned.cz [online]. -- 23. 11. 2012
Annotation: Nekrolog.
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 14, 3. 4., s. 331
Annotation: Polemika s článkem Jana Trefulky o Kainarově básnické prodejnosti.
Article
20
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 48, 26. 11., s. 88
Annotation: Nekrolog k úmrtí J. Trefulky 22. 11. 2012 ve věku 83 let.
Article