By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 25, 2014, č. 38, 16.-22. 9., s. 5
Annotation: Rozhovor o její knize o S. Renaud.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 49, 27. 2., s. B8
Annotation: Recenze.
Article
3
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 58, 2014, č. 57, 21. 3., s. 11
iHned.cz [online]. -- 21. 3. 2014
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 25, 2014, č. 4, 10. 4., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 2, 20. 2., s. 63-65
Annotation: Rozhovor; zejm. o životopisu S. Renaudové z pera L. Tučkové. Připojena bio-bibliografická poznámka "Lucie Tučková".
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 10, 18. 12., s. 87
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 20, 2014, č. [4], 25. 3., s. 68-71
Annotation: Rozhovor.
Article
8
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 20. 10. 2014
Annotation: Článek o knize "Suzanne Renaud / Petrkov 13", kterou představila autorka L. Tučková na 24. Podzimním knižním veletrhu.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 68, 21. 3., příl. Pátek, č. 12, s. 31
Annotation: Recenzní poznámka.
Article