By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 337-377
Annotation: Anketa inspirovaná konceptem ideálního realismu, který představil M. Charypar ve studii na s. 308-336; s úvodním komentářem. Bio-bibliografické...
Article
2
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 308-336
Annotation: Studie předkládá k diskusi schéma možného vymezení literárních poetik v české fikční próze druhé poloviny 19. století. Vychází z konceptu...
Article
5
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 171-176
Annotation: Úvaha o kompetencích k recepci poezie (na příkladu studentů dřívějších a dnešních), výpověď o formování autorova vztahu k poezii (se vzpomínkou...
Book Chapter
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 4, září, s. 593-600
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 4, září, s. 600-607
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 4, září, s. 607-613
Annotation: Recenze.
Article
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 25, 5. 12., s. 29
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 5, 7. 3., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 43, 2013, č. 2, 11. 4., s. 92-93
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 46, 12. 11., s. 62
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
13
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 15, 22. 9., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
15
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 3, 19. 10., s. 6
Annotation: Recenze; o teoretických východiscích D. Turečka, V. Papouška a P.A. Bílka (autora doslovu).
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 1, s. 41-61
Annotation: Studie o žánru operetního libreta, soustředěná především k produkci v 30. letech 20. století. Kap. Konfigurace postav, Typologie prostředí,...
Article
17
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 32, 2006, s. 12-13
Annotation: O zahájení výstavy 17. 11. 2005 v hale Jiráskova divadla v Hronově, následné besedě k 100. výročí premiéry s účastí mj. Fr. Černého, J....
Article
18
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 257, 4. 11., s. D1
Annotation: Portrét K. H. Máchy - k výročí 170 let od jeho smrti.
Article
20
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 6, 2006, č. 2, s. 158-159
Annotation: Referát o kolokviu.
Article