By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 5, 20. 1., s. 10
Annotation: Článek o básníkovi Z. Hejdovi, jemuž bude u příležitosti výročí 90 let od jeho narození věnován rozhlasový pořad "Souzvuk", který ČRo...
Article
2
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 74, 28. 3., příl. Salon, č. 1117, s. 17
Salon. -- 3. 4. 2019
Annotation: Článek věnovaný vzpomínce na polemiku M. Kundery a V. Havla; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 7, 4. 4., s. 7
Annotation: Článek o osobním vztahu autora k M. Kunderovi; zmíněna je polemika s V. Havlem na téma "Český úděl", Kunderův vztah k V. Vančurovi i jeho román...
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 7, 4. 4., s. 7
Annotation: Článek věnovaný osobnímu vztahu autorky k dílu M. Kundery, zmíněna je i polemika s V. Havlem na téma "Český úděl".
Article
5
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 24. 11. 2014
Annotation: Doslov ke knize B. Doležala "Události".
Article
6
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 16. 5. 2019
Annotation: Medailon redaktora časopisu Tvář a Literárních novin a příležitostného literárního kritika J. Nedvěda.
Article
7
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 21. 11. 2013
Annotation: Nekrology Z. Hejdy a rozhovor se Z. Hejdou o A. Camusovi, který vyšel v č. 94/2014 Revolver Revue.
Article
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 20-21
Annotation: Rozhovor s dcerou a synem marxistického filosofa a historika R. Kalivody, překladatelkou E. Kalivodovou a klasickým filologem J. Kalivodou; připojeny...
Article
9
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 19, 4.-10. 5., s. 59
Annotation: Nekrolog filosofa L. Hejdánka, který v 60. letech působil v redakci časopisu Tvář a později inicioval vznik Charty 77 a byl také jedním z jejích...
Article
10
online
Webarchiv
In: Roš Chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 74, 2012, č. 8, srpen, s. 18
Annotation: Medailon K. E. Sidona k výročí jeho 70. narozenin.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 12. 2., s. 6
Annotation: Polemika s článkem M. Jungmanna hodnotícím časopis Tvář.
Article
12
Obsah knihy
Annotation: Třetí svazek Spisů Jana Trefulky tvoří autorský výbor z kritických, esejistických, publicistických textů a fejetonů; též s třemi souvisejícími...
Book
13
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 4 (23), 2012, č. 1, s. 53-55
Annotation: O J. Grušovi, jeho poezii a exilové vydavatelské činnosti.
Article
14
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 5 (24), 2013, č. 1, s. 70-77
Annotation: Rozhovor o Hejdově vztahu k mnoha českým literárním osobnostem, politických procesech 50. let a historii časopisu Tvář.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 30, 25. 7., s. 11
Annotation: Nekrolog s kapitolkami Zastávka první - Pardubice, Zastávka druhá - Praha, Zastávka třetí: Sešity pro mladou literaturu a diskusi, Zastávka: Milešovka,...
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 182, 5. 8., s. 8
Annotation: Ohlas na atak J. Beneše proti E. Mandlerovi, připomínající epizodu z redakčního života Tváře v roce 1956 (J. Beneš zaslal do Tigridova Svědectví...
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 184, 8. 8., s. 10
Annotation: Odpověď na vzpomínkový článek B. Doležala; v rubrice Dopisy redakci.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 1, 12. 1., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 2, 26. 1., s. 5
Annotation: O záměně časopisu Tvar za Tvář v článku T. Litta v časopise Babylon; T. Litt čerpal informace od T. Míky.
Article
20