By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 25. 1. 2014
Annotation: Recenze; video obsahuje upoutávku inscenace.
Article
2
In: Praha v množném čísle. -- S. 7-10
Annotation: Předmluva; s komentářem textu (přední záložka volné obálky); s Ediční poznámkou (s. [261]-[262]); s bio-bibliografickými poznámkami pořadatelů...
Book Chapter
3
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 42, 2020, č. 1, leden, s. 4
Annotation: Zpráva o konání výstavy v Národním muzeu věnované vývoji divadelního života v českých zemích od 17. století. Zahrnuje např. divadelní...
Article
4
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 8, říjen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 9, listopad, s. 331-335
Annotation: Metodické poznámky k výuce recitace.
Article
6
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 10, prosinec, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
7
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 7, březen, s. [847]-[849]
Annotation: Pavlovského polemika s recenzí M. Tůmy na adaptaci Tylovy divadelní hry "Středem Země do Afriky" (in Scéna 2/1977); Pavlovský svou polemiku opírá...
Article
8
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 9, listopad, s. 343-347
Annotation: Autor shrnuje své zkušenosti ze slohové výuky a s používáním literárních ukázek při výkladu charakteristiky.
Article
9
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 17, 16. 10., s. 5
Annotation: Referát.
Article
10
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 17, 2018, č. 44, 25. 10., s. [61]
Annotation: Referát o divadelním představení "Fidlovačka" Slováckého divadla v Uherském Hradišti, které bylo uvedeno k výročí sto let republiky.
Article
11
In: Západočeská dramata J. K. Tyla. -- S. 189-192
Annotation: Doslov k románu o J. K. Tylovi; s dalším uvedeným doslovem, "Medailonky" (s. 111-116), Obrazovou přílohou (s. 117-188), další obrazovou přílohou...
Book Chapter
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 220, 21. 9., s. 10
Annotation: Informační glosa o cyklu scénických čtení českých dramat, vztahujících se k české historii. Čtení pořádá DAMU a budou probíhat letos...
Article
13
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 7/8, září/říjen, s. 279-281
Annotation: Autor nachází zdroj odborného lexika Tylovy hry v Kořínkových "Starých pamětech kutnohorských".
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 251, 29. 10., s. 9
Annotation: Referát.
Article
15
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 3
Annotation: Informační glosa o prezentaci románu M. Korandové "Západočeská dramata J. K. Tyla".
Article
16
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 3, březen, s. 21-22
Annotation: Recenze.
Article
18
Annotation: Sborník se zabývá problematikou archaické a současné podoby českého jazyka na tematické platformě českého dramatu 19. století; s bibliografickými...
Book
19
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 4, 2006, č. 16, 8. 5.
Annotation: Esej o K. H. Máchovi a jeho tvorbě, především o básnické skladbě "Máj" a o jejím přijetí dobovou kritikou. Autor na základě znalostí Máchova...
Article
20
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 4, prosinec 1951, s. 119-120
Annotation: Rozvržení výkladu života a díla J. K. Tyla.
Article