By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 72, 25. 3., s. 3
Annotation: Referát.
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 213, 10. 9., s. 4
Annotation: Stať o tématu hornictví v české literatuře.
Article
4
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 60, 1979, č. 277, 23. 11., s. 5
Annotation: Rozhovor s režisérem plzeňské inscenace.
Article
5
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 5, 1949, č. 74, 29. 3., s. 4
Annotation: Recenze divadelní inscenace.
Article
6
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 5, 1949, č. 186, 11. 8., s. [4]
Annotation: Recenze divadelní inscenace hry J. K. Tyla.
Article
7
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, 30. 10. 1957, s. 4
Annotation: Článek o vývojových tendencích soudobého českého dramatu a o historických předpokladech a souvislostech českého dramatu, z nichž moderní...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 1, 13. 11. 1957, s. 7
Annotation: Informační glosa.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 9, 5. 3. 1958, s. 4
Annotation: Diskusní příspěvek reagující na článek J. Trägera "Nejhlouběji v srdci národa : K 150. výročí narození J. K. Tyla" (in: Svobodné slovo,...
Article
10
11
In: Dar. -- ISSN 2336-8454. -- Roč. 2, 1949, č. 5, 15. 5., s. 7-8
Annotation: Referáty o divadelních inscenacích.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 34, 9. 2., s. 5
Annotation: Zpráva o článku J. Honzla, který vyšel v časopise "Otázky divadla a filmu" a pojednává o J. K. Tylovi.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 245, 18. 10., s. 5
Annotation: Článek o dramaturgických úpravách, které byly provedeny v inscenaci divadelní hry J. K. Tyla "Strakonický dudák" v Národním divadle.
Article
14
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 6, 1955, č. 6, červen, s. 532-539
Annotation: Kritická stať o ediční a redakční přípravě Sebraných spisů J. K. Tyla.
Article
15
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 6, 1955, č. 7, červenec, s. 558-560; č. 8, srpen, s. 637-644; č. 9, září, s. 712-714; č. 10, říjen, s. 799-801
Annotation: Referát o překladech divadelních her, proslovený na plenární schůzi Kruhu překladatelů dne 24. 5. 1955.
Article
16
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 6, 1955, č. 10, říjen, s. 859-860
Annotation: Diskusní příspěvek reagující na studii F. Černého "Deset let cesty za ideou Národního divadla (o repertoáru naší první scény)" (in: Divadlo,...
Article
17
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 6, 1955, č. 12, prosinec, s. 1016-1023
Annotation: Úryvek z přednášky proslovené 21. 4. 1955 v Městském domě osvěty ÚNV Praha.
Article
18
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 6, 1955, č. 12, prosinec, s. 1044-1046
Annotation: Diskusní příspěvek reagující na kritickou stať J. Procházky "K zásadním otázkám pokusu o kritické vydání "Sebraných spisů J. K. Tyla""...
Article
19
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 7, 1956, č. 3, březen, s. 202-206
Annotation: Stať o českých spisovatelích coby operních libretistech.
Article
20
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 7, 1956, č. 7, červenec, s. 607-611
Annotation: Referát o divadelní inscenaci "Strakonického dudáka" J. K. Tyla v Pekingu.
Article