By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 26, 31. 1., příl. Magazín LN, č. 5, s. 17-19
Annotation: Rozhovor o budoucnosti literatury a její současné oblibě u nás a v USA.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 29, 18. 7., s. 11
Annotation: Medailon básníka, žijícího po návratu z exilu v Jesenici u Rakovníka.
Article
3
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 35, 2005, č. 4, 11. 8., s. 7-8
Annotation: Vzpomínkami podložená polemika o vnímání osvobození Čech sovětskou a americkou armádou.
Article
4
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 27, 2005, č. 9, [srpen], s. 37-40
Annotation: Studie s kapitolami Amerika jako fikční prostor, Objevení Ameriky a vnitřní diferenciace, American Pride; v tematickém bloku Česká Amerika. Našinci...
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 205, 1. 9., s. 17
Annotation: Zpráva o úmrtí ve věku 78 let.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 14, 2005, č. 16, 4. 10., s. 14
Annotation: Nekrolog k úmrtí česko-amerického teatrologa; v rubrice Zemřeli.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 240, 13. 10., příl. Kulturní premiéry, s. 3
Annotation: Rozhovor s majitelem nakladatelství BB art o nové edici anglo-amerických detektivek.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 255, 1. 11., s. 20
Annotation: Rozhovor u příležitosti autorovy návštěvy Prahy; se stručnou biografickou poznámkou.
Article
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 4, 26. 10., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 15, 2005, č. 45, 7.-13. 11., s. 20
Annotation: Anketa v rubrice Staří, ale dobří; I. Klíma o svých zážitcích z pobytu v USA v roce 1968.
Article
11
In: Rozhovory s Voskovcem. -- s. 159-166
Annotation: Doslov (převzatý z 1. vyd. - Praha, Blízká setkání 1995) ke knize rozhovorů, uskutečněných v letech 1973-1974; s medailonkem M. Schonberga O...
Book Chapter
12
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 14, 2005, č. 20, 29. 11., s. 12
Annotation: Rozhovor s americkým prozaikem, mj. o jeho vztahu k české historii.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 17, 20. 1., s. 9
Annotation: Zpráva o výroční udělení ceny organizací First Freedom Centre 19. 1. 2006.
Article
14
by Beneš, Zdeněk, 1952-, Raková, Svatava, 1947-
Published Ústí nad Labem : Albis International pro Historický ústav AV ČR, Sdružení historiků ČR - HK, Institut mezinárodních studií FSV UK, Ústav slovansko-germánských studií UJEP, Ústav soudobých dějin AV ČR, 2005.
Annotation: Jubilejní sborník, mj. s uvedenými příspěvky.
Book
15
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 14, 2001, No. 2, Spring, s. 117-118
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 16, 2002, No. 1, Fall, s. 46-62
Annotation: O dvou románech V. A. Junga.
Article
17
In: Polygon. -- ISSN 1660-1386. -- R. 2002, č. 4, srpen, s. 110-118
Annotation: Reportáž o cestě po západním pobřeží USA, mj. o básníku R. Jeffersovi a jeho popularitě v Čechách a o J. Benešovi.
Article
18
In: Americké listy. -- ISSN 0517-5992. -- Roč. 15, 2004, č. 3, 12. 2., s. 4
Annotation: Vzpomínka; o vystoupeních K. Kryla v USA.
Article
19
In: Miamské příběhy. -- s. 5-8
Annotation: Předmluva.
Book Chapter
20
by King, Stephen, 1947-
Published Praha : Beta - Dobrovský, 2002
Annotation: Autobiografická próza o tom, "jak byl zformován jeden spisovatel".
Book