By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 125, 31. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 22, s. 2
Annotation: Rozbor básnické tvorby F. Uhra.
Article
2
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 8, 2012, č. 27, březen, s. 15
Annotation: Báseň ze stejnojmenné sbírky.
Article
3
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 13, 2017, č. 48, červen, s. 45-47
Annotation: Stručný rozbor vybrané knižně vydané básnické tvorby F. Uhra.
Article
4
In: Potenciál popele. -- s. 30
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi (s fot.); s jeho úplnou bibliografií (s. 31).
Book Chapter
5
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 8, 2012, č. 28, květen, s. 55-57
Annotation: Článek podrobně představuje básnickou sbírku F. Uhra "Okolí" v kontextu jeho dosavadní zejm. básnické tvorby.
Article