By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 5, s. 558-559
Annotation: Referát o 2. ročníku kongresu s tematickým rámcem Česká literatura na konci tisíciletí.
Article
2
In: Přednášky z 40. běhu Letní školy slovanských studií. -- R. 1997, s. 7-12
Annotation: Přehledová stať bilancující dosavadních 40 ročníků LŠSS, pořádaných každoročně v srpnu pro zahraniční studenty-bohemisty.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 2, s. 94-96
Annotation: Článek o mezinárodním kongresu konaném 29. 6. - 4. 7. 2015, věnovaném tématu "Válka a konflikt v české literatuře".
Article
4
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 13, 2013, č. 4, s. 311-312
Annotation: Nekrolog k úmrtí J. Hronka 11. 7. 2013. Parte otištěno na s. 241.
Article
5
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 13, 2013, č. 4, s. 317-328
Annotation: Jubilejní článek.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 4, s. 204-206
Annotation: Referát o sympoziu konaném ve dnech 14. až 17. 8. 2013 v Praze.
Article