By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 22. 10. 2017
Annotation: Rozhovor s překladatelkou a redaktorkou nakladatelství Odeon E. Kondrysovou, již byla v roce 2017 in memoriam udělena Státní cena za překladatelské...
Article
2
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [7], 1987, č. 3, s. 1-36
Annotation: Esej o životě a tvůrčí osobnosti předního esejisty, jehož vývoj je charakteristický odklonem od původní (básnické) tvorby směrem k reflexivnímu...
Article
3
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [3], březen, s. [39]-[46] [1]-8
Annotation: Úvaha o hodnotě slov, cennosti jazyka, komunistickém internacionalismu a jednotě národa a jazyka.
Article
4
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [8], 1988, č. 3, s. 16-21
Annotation: Úvaha nad třetím českým překladem povídkového souboru předního irského modernisty, jehož autorem je Aloys Skoumal; autory předchozích dvou...
Article
5
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [8], říjen, s. [87]
Annotation: Zpráva o průběhu vyřizování korespondence mezi ineditními spisovateli a ředitelem Ústavu pro jazyk český Janem Petrem stran připravované pravopisné...
Article
6
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [2], únor, s. [99]-[103] ([1]-5)
Annotation: Komentář k odsouzení Tatarkovy literární tvorby, kterou Karel Brušák v zahraničním rozhlasovém vysílání označil jako "není to literatrua".
Article
7
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [5], květen, s. 86-88
Annotation: Reakce na Urbánkovu kritiku "Stručných dějin literatury české".
Article
8
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [6], červen, s. 55-60
Annotation: Reakce na Urbánkův článek reflektující texty věnované Moravě a autorům označeným za moravské a katolické. Rotrekl s názory Urbánka nesouhlasí;...
Article
9
online
Webarchiv
In: Střední Evropa brněnská verse [samizdat]. -- Č. 4/5, 1989, září, s. [243]-239
Annotation: Nesouhlasná reakce na komentář Z. Urbánka z Obsahu [5]/1989 reflektující diskusi věnovanou Moravě, moravanství a autorům označeným za moravské...
Article
10
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 1, s. 88-93
Annotation: Anotace knižních samizdatových novinek - bibliografický soupis titulů dosud vydaných v Edici Expedice obsahuje 20 položek - pro velký počet je...
Article
11
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [5], květen, s. 64-76
Annotation: Rozbor díla Z. Urbánka.
Article
12
Published Praha : Spolek přátel Kamila Lhotáka, 2018.
Annotation: Pamětní členský tisk Spolku přátel Kamila Lhotáka ke stejnojmenné výstavě představuje Lhotákovy portréty mužů, též spisovatelů (viz rozpis);...
Book
13
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 14, říjen, s. 2
Annotation: Blahopřání mluvčích Charty 77 k narozeninám spisovateli a překladateli Z. Urbánkovi. Zvláště jsou vyzvednuty překlady W. Shakespeara a J. Joyce....
Article
14
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, č. 1, 23. 12. 1984 - 10. 1. 1985, s. 20
Annotation: Zpráva o prvním ročníku Cen Toma Stopparda, které mají být udělovány československým spisovatelům za původní tvorbu. Za rok 1984 byli oceněni...
Article
15
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 1, 1987, č. 2, s. 47
Annotation: Inzerce knižní novinky v samizdatu.
Article
16
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 13, listopad, s. 27-28
Annotation: Zpráva uvádějící co nového vyšlo v samizdatu do uzávěrky tohoto čísla. Časopisy jsou podrobně anotovány. Vyšly časopisy "Kritický sborník"...
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 252, 27. 10., s. A11
Annotation: Fejeton.
Article
18
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 46, 1960, č. 2, duben, s. 119
Annotation: Článek o konferenci překladatelů, na které se probírala především ideologičnost literárních překladů.
Article
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 23, 28. 5., s. 23
Annotation: Medailon Z. Urbánka k 5. výročí jeho úmrtí.
Article
20
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 13, 1951/1952, č. 3/4, s. 156-168
Annotation: Studie se nejprve zabývá obecnou problematikou překladu. Autor přitom vychází z myšlenek B. Mathesia. Následuje kritika dosavadní překladatelské...
Article