By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 31, 6. 2., s. 14
Annotation: Zpráva pro čtenáře rubriky V. Ebra, ve které otiskoval své vzpomínky z chystané knihy "Slavné osobnosti". V. Ebr se odmlčí kvůli zhoršenému...
Article
2
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 4, 2005, č. 15/16, 22. 8., s. 4
Annotation: Odpověď na otázku v pravidelné rubrice.
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 10, 2014, č. 11, 21. 5., s. 32
Annotation: Glosa k veřejné debatě s představiteli Obce spisovatelů.
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 10, 2014, č. 13, 18. 6., s. 18-19
Annotation: O panelové diskusi věnované největší české profesní literární organizaci a o jejím současném stavu.
Article
5
by Knot, Richard, 1952-
Published Praha : R3, 2016.
Annotation: Soubor třinácti sci-fi a fantasy povídek s erotickým námětem a dalších doprovodných textů mj. o uvedených osobnostech, též vzpomínek na Josefa...
Book
6
In: Můj dědeček MUDr. Karel Uzel. -- S. 5-11
Annotation: Předmluva; s komentářem textu (přední záložka volné obálky); s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (zadní záložka volné obálky).
Book Chapter
7
In: Jak se žije padesátkám aneb čarodějnice neupalovat. -- S. [233]
Annotation: Medailony autorů; s předmluvou autorů (s. 9-10); s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
8
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 17, 2018, č. 144, září, s. 15-20
Annotation: Rozhovor s R. Uzlem o zdravotnictví, čtenářství, Obci spisovatelů a literární tvorbě.
Article
9
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 17, 2018, č. 144, září, s. 20
Annotation: Anotace.
Article