By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 283, 6. 12., s. 22
Annotation: Vzpomínka na L. Horáčka a založení nakladatelství Paseka 9. 12. 1989. První knihou, již Paseka vydala, byl "Krvavý román" J. Váchala.
Article
2
In: Neodesláno. -- S. [45]
Annotation: Ediční poznámka.
Book Chapter
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 12, 16. 12., s. 444-445
Annotation: Zpráva o exlibris, které vlastní/vlastnili knihovníci z Jihočeského kraje.
Article
4
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 3. 6. 2014
Annotation: Zpráva o konání výstavy "Mystik neukázněný" v Městské galerii v Litomyšli.
Article
5
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 20. 5. 2017
Annotation: Reportáž o knižním veletrhu "Svět knihy 2017", v jehož rámci zazněly též přednášky o tom, jak si čtenáři dělají poznámky do knih.
Article
6
7
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 2, s. 78-80
Annotation: Přehled vybraných výstav, mj. výstava věnovaná výročí úmrtí J. Váchala v knihkupectví Trigon a XVI. Trienále umělecké knižní vazby v...
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 216, 17. 9., příl. Ona Dnes, č. 38, s. 38-[39]
Annotation: Medailon A. Mackové.
Article
9
by Myslín, Pavel
Published Chrudim : Galerie ART Chrudim, 2018.
Annotation: Publikace obsahuje soupis grafického díla Františka Bílka z let 1899-1941 a doprovodnou studii "Grafika Františka Bílka", v níž jsou zmíněni...
Book
10
In: Fragment K. -- Roč. 4, 1990, č. 2, s. 2-7
Annotation: Úvaha o svobodě, o trestu a zejména o tom, jak směřování světa ovlivňují dle autora hloupí lidé (ať už jde o změnu pravopisu, nebo o volbu...
Article
11
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [5], květen, s. 114-126
Annotation: Recenze na vybrané knižní tituly.
Article
12
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 78, 2. 4., s. 8
Lidovky.cz [online]. -- 6. 4. 2019
Annotation: Článek o sbírce V. Trmala, jež obsahuje díla z výtvarné i literární tvorby J. Váchala a již vystavuje Galerie Kodl.
Article
13
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 82, 6. 4., příl. Scéna, s. 15
Scéna. -- 7. 4. 2019
Annotation: Článek připomíná několik českých spisovatelů, kteří byli v různých dobách opomíjeni.
Article
14
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 3. 7. 2008
Annotation: Článek o románu J. Váchala "Krvavý román".
Article
15
16
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 24. 4. 2008
Annotation: Článek o překladateli příběhů o Tarzanovi Z. M. Kudějovi; jeho vlastní tvorba je přirovnávána k Váchalovu "Krvavému románu".
Article
17
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 6, červen, příl. Biblio, s. 10-11
Annotation: Článek se věnuje překladu "Krvavého románu" J. Váchala vydaného u příležitosti 50. výročí od smrti spisovatele; připojena poznámka o oslavách...
Article
18
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 209, 9. 9., s. 10
Annotation: Článek o nové expozici Národního muzea "Uč se moudrým býti! Orbis pictus v běhu věků" (do 13. 10. 2019).
Article
20
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 20. 1. 2016
Annotation: Recenze.
Article