By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 5, listopad, s. 793-807
Annotation: Referát z V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (29. 6. - 4. 7. 2015, Praha). Tématem kongresu byla "Válka a konflikt v české literatuře",...
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 2, s. 94-96
Annotation: Článek o mezinárodním kongresu konaném 29. 6. - 4. 7. 2015, věnovaném tématu "Válka a konflikt v české literatuře".
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 157, 8. 7., s. 10
Annotation: Komentář k memorandu, které vzešlo z V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (Praha, 29. 6.-4. 7. 2015). Bohemisté vyzývají českou...
Article
6
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 2. 2. 2015
Annotation: Zpráva o konání "Kongresu světové literárněvědné bohemistiky" (29. 6. - 4. 7. 2015).
Article
7
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 37, 2015, č. 5, květen, s. 5
Annotation: Zpráva informuje o chystaném 5. kongresu světové literárněvědné bohemistiky s tématem "Válka a konflikt v české literatuře", který se uskuteční...
Article
8
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 135, 2016, č. 2, s. 464-465
Annotation: Recenze se zabývá příspěvky, které se vyznačují přesahem do historiografie.
Article
9
10
online
In: Masarykův lid. -- Roč. 21, 2015, č. 3, září, s. 11
Annotation: Článek o potřebě státní podpory bohemistiky na zahraničních univerzitách.
Article