By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 6, 1959, č. 7, červenec, s. 445
Annotation: Autor referuje o závěrech z 2. celostátního sjezdu Čs. společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí.
Article
2
In: Brněnský večerník. -- Roč. 21, 1990, č. 6, 9. 1., s. 3
Annotation: Otištění prohlášení redakce VaŽ.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 8, 23. 2., s. 12
Annotation: Poznámka o zastoupení literatury na stránkách tohoto časopisu.
Article
4
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 30, 1985, č. 1, leden, s. 2-5
Annotation: Historický přehled; s reprodukcí začátku úvodníku: Čapek Karel, Věda a život, leden 1935.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 48, 2. 12., příl. Kmen, č. 48, s. 2
Annotation: O vypsání soutěže redakcí časopisu Věda a život.
Article
6
In: Věda a život. -- Roč. 1, 1935, s. 44-45
Annotation: O programu měsíčníku: Věda a život.
Article
7
In: Věda a život. -- Roč. 1, 1935, s. 562-564
Annotation: Redakce měsíčníku: Věda a život hodnotí uplynulý první ročník časopisu.
Article
8
In: Věda a život. -- Roč. 2, 1936, s. 46
Annotation: O 2. čísle časopisu: Věda a život.
Article
9
In: Věda a život. -- Roč. 2, 1936, s. 141
Annotation: Dne 20. 12. zemřel spolupracovník našeho časopisu Věda a život pan: Haškovec Prokop Miroslav. O jeho romanistických pracech. 1. 2. by oslavil šedesátiny.
Article
10
In: Věda a život. -- Roč. 2, 1936, s. 568
Annotation: Časopis Věda a život dokončuje svůj druhý ročník. Na stejné straně též Otázky čtenářům.
Article
11
In: Věda a život. -- Roč. 3, 1937, s. 44-45
Annotation: O ohlasu na dotazníkovou akci z konce minulého ročníku: Věda a život.
Article
12
In: Věda a život. -- Roč. 3, 1937, s. 562
Annotation: ...zařazujeme na konec tohoto ročníku: Věda a život podrobný rejstřík jmenný i věcný. Rejstřík má 6 stran.
Article
13
In: Věda a život. -- Roč. 4, 1938, s. 37
Annotation: O zahájení 4. ročníku: Věda a život ve stínu úmrtí: Masaryk T. G.
Article
14
In: Věda a život. -- Roč. 5, 1939, s. 85
Annotation: K 1. číslu V. ročníku: Věda a život.
Article
15
In: Věda a život. -- Roč. 5, 1939, s. 164
Annotation: ...vznikajícího měsíčníku Věda a život stál před 5 lety také: Čapek Karel. K jeho úmrtí 25. 12. 1938.
Article
16
In: Věda a život. -- Roč. 5, 1939, s. 164
Annotation: ...PhDr. Weingart Miloš zemřel náhle 12. 1. 1939, sotva překročiv 48. rok věku. Spolupracoval s naším časopisem: Věda a život.
Article
17
In: Věda a život. -- Roč. 6, 1940, s. 128
Annotation: K rozmanitým dotazům na různá témata zasílaná redakci: Věda a život.
Article
18
In: Věda a život. -- Roč. 6, 1940, s. 382
Annotation: K podmínkám přijetí a otištění článku v měsíčníku: Věda a život.
Article
19
In: Věda a život. -- Roč. 6, 1940, s. 509
Annotation: K zakončení VI. ročníku měsíčníku: Věda a život.
Article
20
In: Věda a život. -- Roč. 10, 1944, s. 515-516
Annotation: O základech, na nichž bylo postaveno pořádání a vydávání časopisu: Věda a život. O celkové koncepci časopisu a vytrvalosti jeho idejí...
Article