By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 29, 4. 2., s. 18
Annotation: O reakcích na Hrabalovu smrt.
Article
2
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 67, 20. 3., příl. Salon, č. 12, s. 2
Annotation: Cenu udělila městská rada západoněmeckého města Osnabrücku za jeho snahy o česko-německé smíření.
Article
3
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 34, červen, s. 42-45
Annotation: Reportáž z valné hromady Obce spisovatelů 4. 12. 2004; mj. o L. Vaculíkovi a jeho vystoupení 27. 6. 1967 na čtvrtém sjezdu Svazu spisovatelů.
Article
4
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- R. 1997, č. 6, léto, s. 25-26
Annotation: O fejetonech L. Vaculíka uveřejňovaných od r. 1995 v Lidových novinách.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- R. 1998, č. 10, jaro, s. 27
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- R. 2005, č. 158, 8. 7., s. 20
Annotation: Glosa o L. Vaculíkovi, s citací Vaculíkem žertem upravené části české hymny.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 202, 29. 8., s. B6
Annotation: Portrét L. Vaculíka.
Article
8
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2005, č. 43, s. 2-8
Annotation: Rozhovor, zmíněn L. Vaculík.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 14, 8. 9., s. 3
Annotation: Glosy; mj. o upravovaných názvech verneovek vycházejících v nakladatelství Jos. R. Vilímek, o názoru L. Vaculíka na ministra kultury V. Jandáka,...
Article
10
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 0, 29. 9., s. 5
Annotation: Zpráva o internetové stránce L. Vaculíka www.ludvikvaculik.cz.; v rubrice Zkrátka.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 247, 21. 10., s. C8
Annotation: Jubilejní portrét E. Juliše.
Article
12
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2005, č. 220, 11. 11., příl. Víkend, č. 45, s. 12-17
Víkend. -- 11. 11. 2005
Annotation: Rozhovor. Obšírněji zmíněni jsou R. Medek (otec I. Medka), J. Hašek, F. Halas a P. Tigrid.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 15, 2005, č. 284, 6. 12., s. 11
Annotation: Polemika s údajným antikomunismem L. Vaculíka; v rubrice Z vašich dopisů.
Article
14
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 17, 2006, č. 2, 9.-15. 1., s. 18
Annotation: O policejních akcích proti P. Kohoutovi, L. Vaculíkovi, V. Havlovi, P. Landovském a Zd. Urbánkovi v lednu 1977; připojen "autentický záznam agentů...
Article
15
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 35, 2005, č. 6, 15. 12., s. 3
Annotation: Článek knihovnice Městské knihovny v Rychnově nad Kněžnou o založení spisovatelovy webové stránky.
Article
16
In: Přítomnost. -- R. 2005, zima, s. 10-11
Annotation: Esej o roli provinčnosti v životech spisovatelů.
Article
17
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 13, 2006, č. 2, 9. 1., s. 34-35
Annotation: Článek.
Article
18
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 19, 2005, č. 4, zima, s. 23-24
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 6, s. 887-890
Annotation: Referát o kongresu.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 36, 11. 2., s. D11
Annotation: Referát o výstavě fotografií M. Tůmy (v názvu článku chybně jako Stanislav).
Article