By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 18, 29. 8., s. 5
Annotation: Článek o problematice ustavování literárního kánonu (též povinné školní četby) a o projektu Českého rozhlasu Vltava "Kánon100".
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 24, 21. 11., s. 6-7
Annotation: Esej o reflexi tzv. normalizace v literárních dílech 70. a 80. let (na příkladu románů "Mladý muž a bílá velryba" V. Párala, "Dotazník aneb...
Article
3
online
Webarchiv
In: Literární bašta [online]. -- 7. 6. 2015
Annotation: Úryvky z Vaculíkova "Českého snáře" a z deníků autorky při příležitosi úmrtí spisovatele.
Article
4
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [1], leden, s. 83-88a
Annotation: Recenze románu "Kde je zakopán pes" a srovnání s Vaculíkovým "Českým snářem".
Article
5
In: Fragment K. -- Roč. 4, 1990, č. 6, s. 140-154
Annotation: Úryvek z románu.
Article
6
In: Fragment K. -- Roč. 4, 1990, č. 6, s. 154-183
Annotation: Soubor dopisů, v nichž čeští spisovatelé a přátelé L. Vaculíka reagují na jeho nový román "Český snář", v němž tito vystupují jako...
Article
7
8
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2019, č. 12, 18. 3.
Annotation: Článek o samizdatu.
Article
9
In: The Prague Spring as a Laboratory : Proceedings of the Annual Conference of Collegium Carolinum, Bad Wiessee, 26-29 October 2017. -- ISBN 978-3-525-35598-5. -- S. 261-276
Annotation: Studie si všímá metafory čtvera ročních období v textech L. Vaculíka, mj. v manifestu "Dva tisíce slov", v románu "Český snář" a v jeho fejetonech.
Book Chapter
10
In: A Czech Dreambook. -- S. 537-567
Annotation: Doslov k anglickému překladu "Českého snáře" uvádí čtenáře do české reality Vaculíkovy doby, popisuje jeho život, dílo a činnost v disentu...
Book Chapter
11
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 20, 2020, č. 1, s. 55-71
Annotation: Studie o úloze komentářů a paratextů v literární tvorbě J. Kratochvíla a L. Vaculíka jako zástupců české postmoderní prózy.
Article
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 6, 13. 3., s. 6-7
Annotation: Esej o mýtu splynutí, fotografii jako re-prezentaci subjektu a rozdílu mezi žitým a psaným; nad texty V. Rozanova, F. Kafky, R. Barthese, L. Vaculíka...
Article
13
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2004, č. 41/42, s. 29-37
Annotation: Druhá část studie mapující dějiny československého poválečného surrealismu je věnována období 1970-1979.
Article
14
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2005, č. 94, 13. 5., s. 11
iHned.cz [online]. -- 13. 5. 2005
Annotation: Úvaha o možnosti vzniku velkého románu.
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 3, červen, s. 324-353
Annotation: Studie s částmi: Prolog, Poslední možnosti rozhovoru, Na cestě mezi deníkem a pamětmi. Firt - odmítnutí historizace a důraz na věcnost. Hiršal...
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 242, 17. 10., s. 20
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
17
In: Polygon. -- ISSN 1660-1386. -- R. 1999, č. 3, 26. 4., s. 48
Annotation: Kritika "protiexilových" výpadů v knize (citovány úryvky na s. 476 a 541).
Article
18
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 8, 2001, č. 33, 13. 8., s. 64-65
Annotation: Článek o vývoji spisovatele.
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 50, 1999/2000, č. 1/2, s. 10-17
Annotation: Studie.
Article
20
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 11, 2002, č. 51/52, 19. 12., příl. Literatur, s. 27
Annotation: Recenzní glosa v rubrice Neuerscheinungen.
Article