By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 8, 10. 2., s. [24]
Annotation: Článek o audioknihách "Paracelsus" H. Benešové a "Žít ještě jednou" E. Valenty, které vydal Radioservis.
Article
2
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 9, listopad, s. 343-349
Annotation: Autor vykládá uvedené stylistické postupy na ukázkách z děl českých spisovatelů.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 200, 29. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 35, s. 1, 3
Annotation: Úvaha o E. Valentovi. Autor věnuje pozornost především jeho románu "Jdi za zeleným světlem" a jeho přátelství s V. Thielem.
Article
4
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 11, listopad, s. 16-17
Annotation: Medailony; mj. o Z. Kaprálové a J. Janáškovi, který publikoval literární texty spolu s J. Wolkerem a E. Valentou.
Article
5
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 29. 12. 2008
Annotation: Článek se vzpomínkami na E. Valentu z vyprávění V. Thieleho v knihách "Báchorky Admirála Machorky", "Krásné léto v Orlím srubu", "Jak to všechno...
Article
6
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 27. 12. 2008
Annotation: Kritická recenzní glosa k "Lexikonu české literatury 4", konkrétně k heslům týkajících se "Marbulínka", V. Thieleho a E. Valenty.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 102, 1. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 2, únor, s. 59
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 1, 2. 1., s. 6-7
Annotation: Stať o soudobé próze.
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 33, 14. 8., s. 791
Annotation: Dopis kritizující (na základě edičních plánů nakladatelství na rok 1959) přílišnou intelektuálskost a nízkou lidovost soudobé literatury.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 13, 27. 3.
Annotation: Přehled nově vyšlých knih.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 62, 13. 3., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 44, 2012, s. 93-104, 150-157
Annotation: Studie, jejíž první část pojednává o nepublikovaném eseji K pramenům umění, ve kterém se autor zabývá otázkami vzniku uměleckého díla,...
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 16, 23. 4., s. 6
Annotation: Článek ke sjezdu socialistické kultury. Více o uvedených dílech.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 2, 10. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 103, 3. 5., s. 14
Annotation: Medailon E. Valenty.
Article
17
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [4], 1957, červenec/srpen, s. [6]
Annotation: Zpráva, že nakl. Čs. spisovatel vydává knihy N. Frýda Krabice živých a E. Valenty Jdi za zeleným světlem, které zvítězily v anketě čs. rozhlasu....
Article
18
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 2, 1957, č. 9, září, s. 239
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 9, 2012, č. 3, s. 17-19
Annotation: Životopisný článek.
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 1, s. 97-101
Annotation: Recenze.
Article