By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 91, 1999, č. 186, 12. 8., s. 13
Annotation: Rozhovor.
Article
2
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 9, 1999, č. 186, 12. 8., s. 13
Annotation: Rozhovor s básníkem a scenáristou.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 14, 8. 9., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
4
5
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 50, 1994, č. 288, 8. 12., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 299, 22. 12., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 288, 8. 12., s. 7
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 20, 24. 1., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
9
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 5, 1995, č. 30, 4. 2., s. 6
Annotation: Poznámky k vydání sbírek básní: Typlt Jaromír, Ztracené peklo, Český spisovatel; Antošová Svatava, Tórana, Mladá fronta; Vanča Jaroslav,...
Article
10
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 211, 11. 9., Příloha, s. 7
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka; k otištěným ukázkám z dosud nevydané sbírky básní.
Article
11
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 49, 1993, č. 282, 4. 12., s. 3
Annotation: Zpráva o udělení: Cena křepelek; dále byli oceněni Vanča Jaroslav, Chuchma Josef ad.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 4, 1993, č. 296, 21. 12., s. 7
Annotation: Rozhovor o jeho libretu nahrávky: Nové zpěvy vánoční, rockové parafráze středověkých vánočních her.
Article
13
In: Večerník-Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 3, 1993, č. 254, 30. 12., s. 1
Annotation: Rozhovor, zejména o nové sbírce básní J. V. Hrady spatřené.
Article
14
In: Svět socialismu. -- ISSN 0139-6803. -- Roč. 19, 1986, č. 50, 10. 12., s. 29
Annotation: O literárním pořadu v pražském klubu Aurora; též v něm vystoupil Vanča Jaroslav.
Article
15
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 39, 1989, č. 6, 2. 2., s. 41
Annotation: V rubrice věnované současné činnosti dotázaných.
Article
16
17
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 2, 1991, č. 113, 16. 5., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 4, 1991, č. 128, 3. 6., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 28, 11. 7., s. 15
Annotation: Recenze.
Article