By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
3
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 27, 1. 2., příl. Orientace, s. 21
Annotation: Esej o B. Němcové.
Article
5
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 31, 2019, č. 3, s. 100-103
Annotation: Recenze.
Article
6
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 22. 10. 2017
Annotation: Rozhovor s překladatelkou a redaktorkou nakladatelství Odeon E. Kondrysovou, již byla v roce 2017 in memoriam udělena Státní cena za překladatelské...
Article
7
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 64, 2019, č. 3/4, s. 82-89
Annotation: Studie o české próze publikované za Protektorátu Čechy a Morava. Mapuje situaci a konstatuje četnost vlastenecky zaměřených děl.
Article
8
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 4, duben, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, lingvistiky a bohemistiky.
Article
10
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 3, březen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
11
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 6, červen, s. 209-219
Annotation: Rozbor Vančurova literárního jazyka a stylu.
Article
12
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 7, září, s. 243-249
Annotation: Článek nabízí způsoby, jak v jazykové výuce naplňovat směrnici ministerstva školství o ideově politické výchově.
Article
13
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 9, listopad, s. 360
Annotation: Zpráva o Mukařovského studii "K otázce individuálního slohu v literatuře" (Česká literatura, 1958, č. 3).
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 265, 14. 11., s. 18
Annotation: Medailonek V. Vančury.
Article
15
by Šámal, Petr, 1972-, Pavlíček, Tomáš, 1972-, Barborík, Vladimír, 1965-, Janáček, Pavel, 1968-
Published Praha : Academia : Památník národního písemnictví : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018.
Annotation: Kolektivní monografie sleduje literární dění v Československé republice mezi lety 1918 až 1938; se Soupisem vyobrazení (s. 474-489); se Seznamem...
Book
16
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 8, říjen, s. 281-286
Annotation: Metodická stať se soustředí především na vysvětlení rozdílu mezi objektivními a subjektivními prvky literárního stylu.
Article
17
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 2, 2004, č. 4, 1. 5.
Annotation: Článek podrobně líčí historii uměleckého směru poetismus.
Article
18
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 7, 13. 2., s. 3
Annotation: Autorka ve svém úvodníku komentuje svůj zážitek z audioknihy "Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války" J. Haška.
Article
19
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 16, 17. 4., s. 14
Annotation: Referát o divadelní dramatizaci novely V. Vančury "Rozmarné léto".
Article
20
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 8, říjen, s. 281-282
Annotation: Úvodník připomínající 28. říjen 1918 a vysokou úroveň literárního jazyka prvorepublikových spisovatelů.
Article