By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 16, 17. 4., s. 14
Annotation: Referát o divadelní dramatizaci novely V. Vančury "Rozmarné léto".
Article
3
4
5
online
In: Čítárny [online]. -- 6. 12. 2017
Annotation: Článek o životě a díle V. Vančury.
Article
6
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 222, 24. 9., s. 11
Annotation: Referát o divadelní adaptaci novely V. Vančury "Rozmarné léto" v Divadle Viola.
Article
7
8
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 62, 2018, č. 2, únor, s. 28
Annotation: Zpráva o divadelní inscenaci novely V. Vančury "Rozmarné léto" v Cirkusovém šapitó.
Article
9
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 14, 2013, č. 5, s. 4-7
Annotation: Článek týkající se života za protektorátu a druhé světové války, sestavený z citátů z různých knih a odkazů na filmy.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 73, 27. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 13, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Rozmarné léto. -- s. [102]
Book Chapter
12
In: Acta onomastica. -- ISSN 1211-4413. -- Sv. 46, 2005, s. 29-42
Annotation: Studie s kapitolami Vančurova jména - od jedinečného k běžnému, Jména hospod, Pole orná a válečná (1925) - divoký zápas světů, Rozmarné...
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 143, 20. 6., s. B6
Annotation: Článek o Cornerově překladu Vančurovy prózy do angličtiny.
Article
14
Published Olomouc ; Ostrava : Krajský pedagogický ústav v Olomouci : Okresní kulturní středisko : Krajský filmový podnik v Ostravě, 1988.
Annotation: Se studiemi: Petrů Eduard, Filmologie a literární věda (s. 3-18); Stýskal Jiří, Vladislav Vančura a filmy podle jeho próz (s. 19-36, s kapitolkami:...
Book
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 31, 1983, č. 3, s. 278-280
Annotation: Vančura Vladislav, Rozmarné léto; recenze.
Article
16
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 43, 1982, č. 3, září, s. 252-255
Annotation: Vančura Vladislav, Rozmarné léto, próza; recenze.
Article
17
In: Jazykovědné aktuality. -- ISSN 1212-5326. -- Roč. 19, 1982, č. 2, s. 77-79
Annotation: Vančura Vladislav, Rozmarné léto, novela; recenze.
Article
18
In: Jazykovědné aktuality. -- ISSN 1212-5326. -- Roč. 19, 1982, č. 2, s. 77-79
Annotation: Vančura Vladislav, Rozmarné léto, próza; recenze.
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 33, 1982/1983, č. 4, prosinec 1982, s. 190-191
Annotation: Vančura Vladislav, Rozmarné léto, novela; recenze.
Article