By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
3
In: Mesopotamis. -- 4. s. obálky
Annotation: Komentář textu.
Book Chapter
4
5
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 12, 2013, č. 79, duben, s. 23-27
Annotation: Rozhovor s L. Vavrečkou o literární tvorbě, literární inspiraci, předsednictví literárního spolku, časopise Partonyma a e-knihách.
Article
6
8
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 17, 2001, č. 5, Recenzní příloha, s. 17
Annotation: Recenzní glosy k básnickým pokusům otištěným na s. 16.
Article
10
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 4, 2008, č. 31, 30. 7., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
12
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2008, s. 59-61
Annotation: Zpráva o průběhu a výsledcích experimentu s tvorbou střihového textu; s připojenou básní Na papírových domech (s. 62-64), s biograficko-bibliografickou...
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 4, s. 190-194
Annotation: Soubor glos k současné české literatuře.
Article
14
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2011, č. 7/8, s. 211
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u otištěné ukázky z experimentálně-detektivního cyklu Alibi na příští noc (s. 203-211).
Article
15
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 4, 2015, č. 14, s. 103-104
Annotation: Bio-bibliografické poznámky umělecky aktivních členů redakce Partonyma.
Article
16
17
In: Šest nevinných. -- s. 219-221
Annotation: Bio-bibliografické poznámky doprovázející detektivní román, který vnikl za účasti veřejnosti během 72 hodin nepřetržitého psaní v rámci...
Book Chapter
18
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 5, květen, příl. Biblio, s. 6
Annotation: Článek se věnuje Asociaci spisovatelů, obměně ve vedení - A. Borzič, O. Lipár, V. Janota, L. Vavrečka a V. Kahuda.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 10, 18. 5., s. 17
Annotation: Reportáž o setkání zástupců Asociace spisovatelů v Domě čtení. S fot. V. Janoty, L. Vavrečky, V. Kahudy a A. Borziče.
Article
20
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 9, 2016, č. 35, 6. 5., s. 4-8
Annotation: Rozhovor se šesti autory detektivního románu, který vznikal formou tvůrčího maratonu.
Article