By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 6, 8. 1., s. 12
Annotation: Reakce na glosu Pošramocená pověst z MF Dnes, 2000, č. 4, s. 19.
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 10, 2014, č. 8, 9. 4., s. 5
Annotation: Fejeton o dluzích spisovatelů (konkrétně Milana Kundery a Bohumila Hrabala) vůči společnosti a vice versa; polemika s texty Jiřího Peňáse (Velká...
Article
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 7/8, červenec/srpen, s. 26-28
Annotation: Glosy; mj. o polemice A. Slezákové k televizní diskusi o M. Kunderovi, o deníku H. Voisine-Jechové (vydán pod příjmením Sanerová), o dvoustranně...
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 127, 2. 6., s. 22, příl. Orientace, s. iv
Annotation: Článek o soudobé české literární kritice, o financování literárních časopisů a o vzájemných vazbách a vlivech mezi spisovateli a spisovateli...
Article
5
online
In: iRozhlas [online]. -- 24. 6. 2020
Annotation: Článek shrnující ohledy publicistů R. Kopáče a Jana H. Vitvara na knihu "Kundera: Český život a doba"; připojen audiozáznam rozhovoru s oběma...
Article
6
online
Webarchiv
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 29, 2014, č. 95, červen, s. 233-236
Bubínek Revolveru [online]. -- 23. 4. 2014
Annotation: Polemický ohlas na články a pořady připomínající osmdesáté narozeniny M. Kundery.
Article
7
online
Webarchiv
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 34, 2019, č. 115, léto, s. 205-216
Bubínek Revolveru [online]. -- 20. 5. 2019
Annotation: Recenze na knihu "Souhvězdí Gulag Karla Pecky", již doplňuje kritický komentář k propagaci knihy ze strany vydavatele D. Pagáče a k (dosud) zcela...
Article
8
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 14. 3. 2019
Annotation: Kritický komentář k recenzi J. H. Vitvara "Pecka stále triumfální" (in: Respekt, roč. 30, 2019, č. 10, 4.-10. 3., s. 64) na soubor básní a próz...
Article