By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Přibáň, Michal, 1966-
Published Praha : Společnost pro vědu a umění : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2012.
Annotation: Monografie; - s kapitolami: Úvodem; Kulturou z krize; Tři životy obětavého osvětáře. Portrét vydavatele Antonína Vlacha; Svůj svět si stěhuju...
Book
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 5, s. 28-31
Annotation: Biografická stať.
Article
3
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 36, 1999, č. 1/3, s. 107-110
Annotation: Studie o historii exilového časopisu a jeho vydavateli; odeznělo na českobudějovické konferenci.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 331, 30. 11., s. 4
Annotation: O exilovém cyklostilovaném měsíčníku Sklizeň; s úryvky z tam publikovaných textů Fr. Listopada, V. Stárkové, [?] Tumlíře a A. Vlacha.
Article
5
by Amelina, Anna Vjačeslavovna, 1983-, Baluch, Jacek, 1940-2019, Borovička, Lukáš, 1982-, Brožová, Věra, 1957-, Corduas, Sergio, 1943-, Czaplińska, Joanna, 1961-, Czernikow, Olga, Dinzl-Rybářová, Agáta, 1973-, Dobiáš, Dalibor, 1977-, Fišer, Zbyněk, 1959-, Goszczyńska, Joanna, 1948-, Gwóźdź-Szewczenko, Ilona, 1978-, Harák, Ivo, 1964-, Hauck, Raija, 1962-, Heftrich, Urs, 1961-, Hemelíková, Blanka, 1953-, Holman, Petr, 1951-2019, Holý, Jiří, 1953-, Hultsch, Anne, 1972-, Inštitorisová, Dagmar, 1961-, Ivačić, Matija, 1984-, James, Petra, 1978-, Janiec, Agnieszka, 1980-, Ježková, Petra, 1980-, Komenda, Petr, 1975-, Kosková, Helena, 1935-, Kratochvil, Alexander, Królak, Joanna, Kuba, Martin, Kusáková, Lenka, 1953-, Lezhava, Giuli, Linssen-Hogenberg, A., Malinová, Lenka, 1983-, Matějková, Veronika, Meyer, Holt, 1961-, Mlsová, Nella, 1963-, Müller, Richard, 1977-, Nekula, Marek, 1965-, Palij, Oksana, Papoušek, Vladimír, 1957-, Pavlíček, Tomáš, 1972-, Pilař, Martin, 1955-, Přibáň, Michal, 1966-, Raßloff, Ute, 1958-, Stolz-Hladky, Zuzana, 1960-, Suchomel, Milan, 1928-, Tarajło-Lipowska, Zofia, Tlustý, Jan, 1977-, Vítová, Lenka, 1973-, Vörös, István, 1964-, Zand, Gertraude, 1964-, Šubrtová, Milena, 1965-, Češka, Jakub, 1971-, Řezníková, Lenka, 1970-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR : Akropolis, 2010.
Annotation: Též s přehledem autorů (s. 601-605).
Book
6
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 14, 2007, č. 4, s. 707-718
Annotation: Studie o činnosti České kulturní rady v zahraničí, přípravách sjezdu exilových spisovatelů a některých sjezdových vystoupeních.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 20, 24. 1., s. D9
Annotation: Glosa ke knize M. Přibáně.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 28, 3. 2., s. 20
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání knihy, mj. o Janu M. Kolárovi, A. Vlachovi a R. Vlachovi.
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 39, 27. 9., s. 10-11
Annotation: Zkrácená verze příspěvku předneseného na Mezinárodním kongresu literárněvědné bohemistiky; zařazeno do seriálu Jaká je česká literatura...
Article
10
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 22, 1992, č. 1, s. 108-109
Annotation: O českém literárním exilu v 50.-60. letech, zejména v USA, mj. o: Nehasil Antonín, Klub přátel čs. knihy v Chicagu; Vlach Antonín, Hamburg, Sklizeň;...
Article
11
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 2, říjen 1994, s. 67-72
Annotation: Stať o kulturních aktivitách poúnorového exilu; zmíněn mj. Nehasil Antonín, redaktor edice Klub přátel československé knihy (Chicago); Vlach...
Article
12
by Koželuhová, Helena, 1907-1967
Published Praha : B.Just, 1995.
Annotation: Knihu vzpomínek neteře bří Čapků poprvé vydal hamburský exulant: Vlach Antonín v edici časopisu Sklizeň (3 cyklostylované sešity, 1961-1962);...
Book
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 232, 4. 10., s. 11
Annotation: K devadesátinám vydavatele exilové revue a knižní edice Sklizeň (Hamburg) 4. 10.
Article
14
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 26, 1980, č. 10, říjen, s. 7
Annotation: Poznámka k pětasedmdesátinám vydavatele časopisu a knižní edice Sklizeň (Hamburg) 4. 10.; též o: Vlach Robert.
Article
15
In: Nový život (Řím). -- Roč. 22, 1970, č. 10, říjen, s. 203
Annotation: Medailón k jubileu (nar. 4. 10. 1905, Praha-Malá Strana).
Article
16
In: Nový život (Řím). -- Roč. 32, 1980, č. 11, listopad, s. 203
Annotation: Medailón k jubileu 4. 10.; zmíněna též jeho předexilová redakční spolupráce s revuí Týn, třemi studentskými časopisy a souborné vydání...
Article
17
In: Právo lidu (Wuppertal). -- ISSN 0724-9969. -- Roč. 83 (3), 1980, č. 4, s. [9]
Annotation: K pětasedmdesátinám vydavatele časopisu a knižní edice Sklizeň 4. 10.
Article
18
In: Sklizeň (Hamburg). -- Roč. 4, 1956, č. 7 (43), červenec, s. 15
Annotation: K poznámce šifry (C) k Odložilíkovu medailónu (S, č. 6); s redakční poznámkou: Vlach Antonín.
Article
19
In: Zpravodaj (Wintertuhr-Obstladen). -- Roč. 13, 1980, č. 10, 8. 10., s. 32
Annotation: K jubileu vydavatele časopisu a knižní edice Sklizeň 4. 10.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 3, 4. 2., s. 7
Annotation: Studie o historii exilového časopisu; též o jeho vydavateli.
Article