By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 31, 1994, č. 4, s. 14-15
Annotation: O jeho divadelních hrách Nová komedye o Hesteře, vyšlo ve sborníku Sousedské divadlo českého obrození, Odeon 1987; Nová komedye o Libuši a...
Article
2
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 68, 1981, č. 3, červenec, s. 169-180
Annotation: Rozbor struktury dramatického textu podkrkonošského písmáka z konce 18. nebo začátku 19. století; s hypotézou o autorství: Vocedálek František...
Article
3
In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, sv. 3, 2001. Studia ethnologica, sv. 13. -- ISSN 0567-8293. -- R. 2005, s. 35-42
Annotation: Zejména o dvou historických hrách F. Vocedálka (Vodseďálka) ze Staré Vsi u Vysokého nad Jizerou.
Article
4
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 34, 1978, č. 302, 22. 12., s. 6
Annotation: Fejeton o lidovém divadle 17. a 18. století; též o F. V. a inscenacích E. F. B.
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 33, 1977, č. 300, 20. 12., s. 5
Annotation: Rozhovor s režisérem.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 58, 1978, č. 7, 9. 1., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci studentského představení.
Article
7
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 34, 1978, č. 10, 12. 1., s. 6
Annotation: Referát o inscenaci studentského představení.
Article
8
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 34, 1978, č. 10, 12. 1., s. 4
Annotation: Referát o inscenaci studentského představení.
Article
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 34, 1978, č. 22, 26. 1., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci studentského představení.
Article
10
In: Obrana lidu. -- ISSN 0231-6218. -- Roč. 37, 1978, č. 51, 14. 3., s. 6
Annotation: Referát o inscenaci studentského představení.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1978, č. 19, 11. 5., s. 18
Annotation: Referát o inscenaci studentského představení.
Article
12
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 7, 1996, č. 2, červen, s. 71-73
Annotation: Poznámka k divadelní hře F. Vodeďálka "Nová komedyje o Davidoji" z roku 1813, opsané synem autora roku 1835; hra otištěna na s. 74-106, poznámky...
Article
13
In: Prager Presse. -- Roč. 3, 1923, č. 329, 30. 11., odpolední vydání, s. 4
Annotation: Ohlas domova. Se zvláštním zřetelem k zahraničním krajanům upravili: Lázňovský Bohuslav, Beneš Vojta, Inderka Jan, Kožíšek Josef, Klíma...
Article
14
In: Zábavné listy. -- Roč. 17, 1895, č. 14, s. 313-319; č. 15, s. 344-349
Annotation: Pojednání o českém divadelnictví, jmenovitě českých hereckých společností. Uvedeni herci i dramatiční autoři, např. : Petruška Jan, Nypl...
Article
15
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Theatralia. Řada teatrologická (Q). -- Roč. 57, 2008, č. 11, s. 151-152
Annotation: Biografické heslo a nekrolog V. Rona (s fot.); s připojenou edicí Vodseďálkovy hry o Libuši (s. 154-173, s úvodním Ronovým dopisem, s. 153).
Article