By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 4, 5. 1., s. 17
Annotation: Zpráva o vydání.
Article
2
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 15, 13. 4., s. 4
Annotation: Glosa k Slomkově recenzi Co zůstává ze značky V+W (Lidové noviny, 1. 2. 2001); v rubrice Sami o sobě.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 16, 20. 4., s. 4
Annotation: Montáž úryvků z různých zdrojů zamýšlená jako polemika s předmluvou V. Justa Peripetie a návraty V+W v edici her V+W; v rubrice Sami o sobě.
Article
5
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 28, 13. 7., s. 2
Annotation: Kritika edice a předmluvy V. Justa, obrana předmluv J. Rybáka v edicích her V+W v 80. letech.
Article