By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 24, 20. 11., s. 19
Annotation: Autorka se ve svém eseji zamýšlí nad Nobelovou cenou za literaturu v širším kontextu otázek, jako jsou např. vztah širší veřejnosti k Nobelově...
Article
2
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 278, 30. 11., příl. Magazín, s. 32-35
Magazín. -- 29. 12. 2019
Annotation: Článek o erotických verších "Rytíř Smil", jejichž autorství je připisováno J. Vrchlickému.
Article
3
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 3, [únor], s. 140
Annotation: Báseň ze sbírky "Okna v bouři".
Article
4
5
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 14, 1988, č. 2, s. [55]-[61]
Annotation: Úryvek z rukopisu týkající se J. Vrchlického a jeho vztahu k vánočním svátkům na pozadí jeho životních osudů a vánočních motivů v jeho...
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 467-496
Annotation: Studie podává náhled na různé podoby sfingy v české poezii druhé poloviny 19. století, kdy se začala jako dobově atraktivní motiv šířit...
Article
7
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 4, duben, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, lingvistiky a bohemistiky.
Article
9
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 5, květen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
10
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 21. 1. 2017
Annotation: Glosa k diskuzi o verších J. Žáčka a požadavcích českých feministek.
Article
11
12
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 95-102
Annotation: Studie je v první části věnována strofice u postsymbolických básníků (V. Dyk, F. Gellner, K. Toman, F. Šrámek), v druhé části se autoři...
Article
13
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 8, 20. 2., s. 20
Annotation: Medailon J. Vrchlického.
Article
14
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 4, duben, s. 128-134
Annotation: Rozbor jednotlivých složek básnického jazyka J. Vrchlického.
Article
15
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 22. 2. 2017
Annotation: Rozhovor s F. X. Šaldou o jeho stycích s T. G. Masarykem, který vyšel v "Literárních novinách" v roce 1930 (in: Literární noviny, 1930, č. 5,...
Article
16
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 2, únor, 3. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
17
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 4, duben, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
18
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 104, 2018, č. 2, s. 327-851
Annotation: Studie se zabývá vývojem české (v menším rozsahu také slovenské) literatury ve středoevropském kontextu po roku 1918. Autoři sledují vývoj...
Article
19
In: Faust. -- S. 32-43
Annotation: Doprovodný text k inscenaci Goethova "Fausta" pojednává o faustovské legendě ztvárňované v loutkovém divadle, též v českém prostředí; mj....
Book Chapter
20
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 21. 3. 2013
Annotation: Recenze sbírky veršů pro děti.
Article