By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 271, 22. 11., s. 11
Annotation: Článek o průběhu 5. ročníku akce "Festival autorského čtení ve vlaku". Autorka článku se zúčastnila čtení J. Vrzalové a M. Jendruchové.
Article
2
In: Zasnoubena se smrtí. -- S. 327-329
Annotation: Doslov k literárnímu zpracování příběhu Ireny Bernáškové; s bio-bibliografickými poznámkami o autorce a I. Bernáškové (volná obálka).
Book Chapter
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 56, 7. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 10, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2017, č. 24, 22. 11., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 247, 24. 10., s. 4
Annotation: Článek o křtu knihy "Zasnoubená se smrtí". Článek doplněn fotografií autorky J. Vrzalové s vnučkou.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 91, 20. 4., s. 3
Annotation: Rozhovor o práci J. Vrzalové na literatuře faktu zaměřené především na události druhé světové války. Zmíněno je několik osobností protinacistického...
Article