By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- R. 1997, č. 5, jaro, s. 25-26
Annotation: Článek.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 58, 2006, č. 2, s. 62
Annotation: O besedách a autorských čteních, které probíhaly v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 13, 2003, č. 197, 23. 8., s. 5
Annotation: Komentář k článku P. Šustrové (Lidové noviny 16.8.2003) o záměru reinstalovat pomník J. Fučíka ve Vsetíně.
Article
6
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996, č. 1, 20. 9., s. 54-55
Annotation: Recenze 2. čísla obnoveného časopisu "pro kulturu a společenské dění" (Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště, Kroměříž).
Article
7
In: Literární listy. -- Roč. 15, 1893/1894, č. 6, 1. 3. 1894, s. 114
Annotation: David Klement, učitel ve Vsetíně, převzal po: Marzy V. L. od 4. čísla redakci časopisu N. a. Š.
Article
8
In: Lidové noviny. -- Roč. 38, 1930, č. 116, 5. 3., s. 7
Annotation: O stejnojm. sborníku, který vyšel jako zvláštní číslo věstníku Družstvo sokolovny v redakci: Kubela Karel k výročí: Masaryk T. G. ve Vsetíně.
Article
9
In: Literární listy. -- Roč. 18, 1896/1897, č. 23, 1. 10. 1896, s. 342
Annotation: Jednota učitelstva škol měšťanských na Moravě bude vydávat Věstník - pravděpodobně ve Vsetíně.
Article
10
In: Literární listy. -- Roč. 19, 1897/1898, č. 2, 18. 11. 1897, s. 43
Annotation: Časopis Č. Š. M., věstník: Jednota učitelů českých škol měšťanských na Moravě, redakcí: David Klement, Vsetín, bude vycházet šestkrát...
Article
11
In: Sborník nezávislých foglarovců. -- ISBN 978-80-86289-79-3. -- Č. 5, 2013/2014, s. 54
Annotation: Vzpomínka na vsetínského pedagoga PaedDr. Zdeňka Pírka, který ve Vsetíně před rokem 1989 propagoval knihy a činnost Jaroslava Foglara.
Article
12
In: Moravská Orlice. -- Roč. 21 (30), 1892, č. 235, 14. 10., s. 2
Annotation: M. j. Průvodce po výstavě vsetínské má článek: Tyršová R. o významu lidových výstav uměleckých a národopisnou stať o Valaších od: Václavek...
Article
13
In: Vlasť. -- Roč. 9, 1892/1893, č. 1, říjen 1892, s. 77
Annotation: Bubela K. a Válek J., Průvodce po umělecké a valašské národopisné výstavě na Vsetíně 1892.
Article
14
In: Venkov. -- Roč. 21, 1926, č. 123, 23. 5., s. 4
Annotation: V neděli 23. 5. 1926. Masaryk T. G.
Article
15
In: Moravská Orlice. -- Roč. 21 (30), 1892, č. 190, 21. 8., s. 2
Annotation: Při slavnostním uzavření výstavy ve Vsetíně dne 28. 8. sjedou se moravské odbory národopisné. Odpoledne budou provedeny valašské tance a zpěvy.
Article
16
In: Moravská Orlice. -- Roč. 21 (30), 1892, č. 199, 1. 9., s. 1-2; č. 200, 2. 9., s. 1-2
Annotation: Výstava na Vsetíně skončena 28. . 8.; byly tam věci z celého Valašska, zprávy o ní i ve franc. listech. Oddíl umělecký, průmyslový a národopisný,...
Article
17
In: Vlasť. -- Roč. 10, 1893/1894, č. 4, leden 1894, s. 375-376
Annotation: Brožura obsahuje troje pojednání: "Náš hanácký lid, jak se jeví ve svých obyčejích, tancích, zpěvích a pověrách" od: Vidrman O., pak "O...
Article
18
In: Vital. -- Roč. 8, 2014, č. 2, červen/září, s. 54-55
Annotation: Vzpomínka k zániku Knihkupectví Dalibor Malina ve Vsetíně.
Article
19
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 25, 2014, č. 11, 13. 3., s. 58
Annotation: Glosy; mj. K. Kadlecové o zániku vsetínského Malinova knihkupectví.
Article
20
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 18, 2013, č. 63, zima 2013/2014, s. 2
Annotation: Fejeton k zániku Knihkupectví Malina ve Vsetíně.
Article