By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Vital plus. -- Roč. 6, 2012, č. 4, listopad/prosinec, s. 40-41
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 10, 17. 12., s. 7-8
Annotation: Nekrolog básníka K. Vysloužila († 27. 10. 2015, Vsetín).
Article
4
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 16, 2012, č. 59, podzim, s. 28-30
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 5, 14. 5., s. 99-100
Annotation: Soubor recenzních glos k níže zmíněným básnickým sbírkám.
Article
6
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 7, 2014, č. 27, 24. 3., s. 24-25
Annotation: Rozbor knihy "Tři mocnosti".
Article
7
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 26, 2015, č. 46, 10.-16. 11., s. 6
Annotation: Nekrolog.
Article
8
Annotation: Kolektivní mezioborová monografie, mj. s oddílem Literárněvědné reflexe (s. 253-346) a s uvedenými studiemi.
Book
9
Annotation: Sborník vzpomínkových textů dcer politických vězňů z padesátých let; mj. s uvedenými vzpomínkami na literárně činné rodiče, sourozence...
Book
10
In: Chléb. -- S. 6-9
Annotation: Komentář k autorskému výboru básní; s bibliografickou poznámkou o autorových knihách vydaných v edici Návrat (s. 94).
Book Chapter
11
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Agriprint, 2014.
Annotation: Soubor fejetonů o literátech spjatých s Olomoucí; - s Úvodem (s. 5), Závěrem (s. 191), s poznámkou o autorovi (s. 223-213) a s doslovem V. Viktory.
Book
12
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 19, 2015, č. 67, podzim/zima 2015/2016, s. 9-11
Annotation: Nekrolog k úmrtí K. Vysloužila. Připojeny jeho básně.
Article
13
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 20, 2016, č. 70, podzim, s. 24-26
Annotation: Dopis K. Vysloužilovi, kterým M. Trávníček reagoval na Vysloužilův nesouhlas (in: Hlas z pasínku, č. 267) s recenzí J. Chrobáka na jeho knihu....
Article
14
Published Praha : Krásná paní, 2011.
Annotation: Vzpomínky známých osobností (vybrané viz rozpis) na své rodiče, prarodiče a další blízké; s fotografiemi.
Book