By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 3, 29. 1., s. 6-7
Annotation: Esej o literárním zobrazení Moskvy v románech J. Weila "Moskva-hranice" a A. P. Platonova "Šťastná Moskva".
Article
2
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 8, říjen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
3
by Šámal, Petr, 1972-, Pavlíček, Tomáš, 1972-, Barborík, Vladimír, 1965-, Janáček, Pavel, 1968-
Published Praha : Academia : Památník národního písemnictví : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018.
Annotation: Kolektivní monografie sleduje literární dění v Československé republice mezi lety 1918 až 1938; se Soupisem vyobrazení (s. 474-489); se Seznamem...
Book
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 14, 4. 7., s. 27
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 11, 13. 3., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
7
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 11. 1. 2015
Annotation: Rozhovor s nizozemským slavistou, bohemistou a překladatelem K. Mercksem o překládání české literatury do nizozemštiny.
Article
8
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 57, 2017, Heft 1, s. 231-234
Annotation: Recenze na monografii věnovanou reprezentaci holocaustu v české literatuře.
Article
9
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 12, 12. 3., s. 10
Annotation: Medailon H. Fischerové, jejíž osud se stal předobrazem literární postavy Ri z románu J. Weila "Moskva-hranice".
Article
10
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 21. 5. 2015
Annotation: Soubor úryvků z textů J. Grossmana o české literatuře a divadelnictví.
Article
11
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 110-112
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 12, s. 1252-1268
Annotation: Redakční anketa o současné próze položená J. Weissovi, J. Weilovi, P. Naumanovi a V. Mináčovi.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 8, s. 874-875
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 1, 1. 1., s. 7
Annotation: Stať o české literatuře v roce 1949.
Article
15
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [4], 1957, březen/duben, s. [3]
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 22, 2012, č. 45, s. 109-126
Annotation: Studie srovnávající poválečné básně J. Koláře a P. Celana na pozadí výroků T. Adorna o poezii po Osvětimi přisuzuje poválečné poezii...
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 299, 16. 12., s. 2
Annotation: Zpráva o úmrtí spisovatele J. Weila.
Article
18
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [7/8/9], podzim, s. 10
Annotation: Poznámky o Weilově románu.
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 4, s. 66-72
Annotation: Kritický rozbor "Života s hvězdou" Jiřího Weila a "Pouti hrdinovy" Vladimíta Pazourka, kritika existencialismu a psychologické prózy.
Article
20
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [9], 1960, č. 36, 1. 9., s. [4]
Annotation: Anotace knihy.
Article