By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 13, 2002, č. 3, 4. 1., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 10, 2000, č. 162, 14. 7., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Souhvězdí smutku. -- s. 5-9
Annotation: Předmluva ředitele Židovského muzea v Praze; antologie obsahuje krátké prózy uvedených autorů (s jejich medailonky, zařazovanými průběžně);...
Book Chapter
4
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2000, č. 18, 31. 8., s. 6
Annotation: Rozhovor (autor rozhovoru neuveden); připojeny ukázky z její knihy veršů Dcera Olgy a Lea.
Article
5
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 40, 26. 10., s. 3
Annotation: Recenze dvojjazyčné sbírky (paralelně v češtině a angličtině psaných) básní s tématem holocaustu.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 253, 27. 10., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Dcera Olgy a Lea. -- S. 7-9
Annotation: Předmluva k dvojjazyčně (česky a anglicky) vydané sbírce básní, napsané "In memoriam šesti miliónům, kteří zahynuli, protože byli Židé...
Book Chapter
8
In: Prognosis Weekly. -- Roč. 4, 1994, č. 35, 8.-14. 12., příl. Review, s. 14
Annotation: Recenze dvojjazyčného česko-anglického vydání Dcera Olgy a Lea.
Article
9
In: The Prague Post. -- ISSN 1210-3934. -- Roč. 4, 1994, č. 51, 21. 12.-27. 12., příl. Night & Day, s. 3
Annotation: Recenze česko-anglického vydání sbírky.
Article
10
In: Story. -- ISSN 1211-1848. -- Roč. 1, 1994, č. 18, 29. 12., s. 14-16
Annotation: Rozhovor; též s manželkou A. L. : Weislitzová Věra o její knize básní Dcera Olgy a Lea.
Article
11
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 2, 1995, č. 4, 23. 1., s. 82
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 49, 5. 12., příloha "nk", s. 3
Annotation: Rozhovor s básnířkou, ženou A. L.; Lustig Arnošt.
Article
13
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5752, 1991/1992, s. 91
Annotation: Biografická poznámka k otištěným básním z rukopisné sbírky Já, dcera Olgy a Lea (s. 91-93); Lustigová Věra.
Article
14
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, 2009, č. 110, 13. 5., s. 9
Annotation: Nekrolog.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 7, 31. 3., s. 10-11
Annotation: Poznámka k dvěma otištěným rozhovorům z r. 2008, které L. Chateau vedla s J. Justicem, spoluvězněm a přítelem A. Lustiga a I. Zítkovou, první...
Article
16
17
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 13, 2007, prosinec, s. 84-86
Annotation: Rozhovor.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 1, 10. 1., s. 14
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Večerník-Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 6, 1996, č. 180, 13. 9., příl. Dobrý večer plus, s. 7
Annotation: Článek o básnířce a sochařce V. W., manželce Lustig Arnošt; s rozsáhlými citáty z rozhovoru s V. W.
Article
20
Published Praha : Marsyas, 1995.
Annotation: Se základními životopisnými údaji (s. 9-10), se studiemi: Heřman Zdeněk, Fenomén Pick (s. 24-28); Parametry Paravanu (s. 50-52); Hořínek Zdeněk,...
Book