By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Čechtický, Tomáš, 1952-
Published Praha : Empresa Media, 2018.
Annotation: Publikace obsahuje medailony známých osobností své doby (viz rozpis), mj. též českých spisovatelů či nakladatelů; s uvedenou předmluvou a ediční...
Book
2
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 139, 16. 6., s. 17
Novinky.cz [online]. -- 16. 6. 2020
Annotation: Recenze na soubor próz M. Krobota "Nečíst".
Article
3
In: 14. -- ISSN 1213-2381. -- Roč. 2, 1997, č. 4, 1.-15. 3., s. 27
Annotation: Referát o komedii, kterou na motivy knih J. Welzla napsal a zrežíroval M. Krobot.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 66, 19. 3., s. 19
Annotation: Referát o komedii, kterou na motivy knih J. Welzla napsal a zrežíroval M. Krobot.
Article
5
6
In: Týdeník Květy. -- ISSN 0862-898X. -- Roč. 7, 1997, č. 11, 14. 3., s. 23
Annotation: Článek se vzpomínkou Ctibora Lolka, znalce Welzlova života ze Zábřehu na Moravě.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 2, únor, s. 59
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 187, 11. 8., příl. Víkend, s. 5
Annotation: Životopisný portrét J. Eskymo Welzla; mj. ke knihám sepsaným podle jeho zážitků.
Article
9
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [45], 2013, č. 39, 24. 9., s. 28; č. 40, 1. 10., s. 28; č. 41, 8. 10., s. 28; č. 42, 15. 10., s. 28; č. 43, 22. 10., s. 28; č. 44, 29. 10., s. 28
Annotation: Životopisná stať.
Article
10
by Rozhoň, Vladimír, 1961-
Published Praha : Nakladatelství Aleš Skřivan ml., 2005.
Annotation: Monografie (s četnými citacemi z dobového tisku, korespondence apod.); s autorovým Úvodem (s. 5-10) a s kapitolami: Počátky českého novodobého...
Book
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 4, 23. 2., s. 19
Annotation: Glosy.
Article
12
In: Hrdinové Ledového moře. -- s. 117-118
Annotation: Třetí svazek Welzlových vzpomínek vychází knižně poprvé (dosud jen časopisecky v 28 pokračováních v Lidových novinách, roč. 38, 1930, listopad-prosinec).
Book Chapter
13
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 47, 2005, č. 3, 18. 1., s. 38
Annotation: Dvojice recenzních glos.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 193, 19. 8., s. 22
Annotation: Cestopisná reportáž; s připojeným medailonem o J. Eskymo Welzlovi.
Article
15
In: Tulák Welzl z pohledu trampa. -- s. 5-14
Annotation: Autor v knize o J. Welzlovi spojuje mj. svědectví a vyprávění Welzlových současníků, pamětníků i "welzlologů" (R. Krejčí, R. K. Taber-Hamilton,...
Book Chapter
16
17
In: Severní Morava. -- ISSN 0231-6323. -- Sv. 78, 1999, s. 64-65
Annotation: Medailon kulturního publicisty, propagátora J. Welzla, činného i nakladatelsky (v Společenské tiskárně v Zábřehu).
Article
18
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 5, 1994, č. 20, 9. 5., s. 52-53
Annotation: Biografická stať.
Article
19
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 3, 1994, č. 189, 13. 8., příl. Listy na víkend, č. 33, s. 3
Annotation: Poznámka o odhalení pomníku J. W. 24. 7. v kanadském městě Dawson City; u otištěných ukázek z jeho próz.
Article
20
In: Tramp. -- ISSN 1212-7698. -- Roč. 11, 1994, č. 9, září/říjen, s. 21
Annotation: Zpráva o vysvěcení nového hrobu J. W. v Dawson City v Kanadě, objeveného za přispění českých trampů.
Article