By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 5, květen, s. 164-168
Annotation: Marxleninská kritika sémantické filozofie.
Article
2
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 55, 2018, č. 2, s. 198-217
Annotation: Studie na příkladu Beckettova "Konce hry" zkoumá možnosti filozofického čtení fikčního díla.
Article
3
by Stokhof, Martin, 1950-
Published Praha : Filosofia, 2018.
Annotation: Monografie se zabývá možnými důsledky dvou fenoménů týkajících se významu a interpretace pro pojem formální sémantiky jako vědecké disciplíny;...
Book
4
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 74, 28. 3., příl. Salon, č. 1117, s. 16
Salon. -- 29. 3. 2019
Annotation: Recenze na knihu "Střední Evropa je jako pták s očima vzadu", v níž je zdůrazněna důležitost pojmu střední Evropa při četbě děl autorů...
Article
5
by Rezek, Petr, 1948-
Published Praha : Ztichlá klika, 2018.
Annotation: Monografie představuje deset přednášek k filosofii opery, jejíž strukturu zkoumá z fenomenologické perspektivy; s Citovanou literaturou (s. 107-108);...
Book
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 1, 2. 1., s. 8
Annotation: Esej o prvotině F. Kafky, souboru próz "Betrachtung", které vyšly časopisecky v roce 1908. Do češtiny byl název prozaického souboru přeložen...
Article
7
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 7, 2018, č. 25/26, s. 88-91
Annotation: Esej o básnické tvorbě P. Kolmačky; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 91).
Article
9
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 5, 12. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 143-153
Annotation: Bilanční úvaha o kontinuitě, resp. diskontinuitě českého strukturalistického myšlení zachycuje podněty, na jejichž základě pražská strukturalistická...
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 253, 29. 10., příl. Kavárna, s. E-I, E-IV
Annotation: Recenze.
Article
13
by Rothe, Friedrich, 1939-
Published München ; Zürich : Piper Verlag, 2003.
Annotation: S kapitolami: "Mir fällt zu Hitler nichts ein", Der Wiener Satiriker und die deutsche Hauptstadt, Ein "jüdischer Antisemit"?, Der "moralischen Niedergang"...
Book
14
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 39, 2004, č. 6, s. 51-52
Annotation: Úvaha o pozici autora či subjektu ve filozofickém textu na základě opozice soukromé / veřejné.
Article
15
by Koťátko, Petr, 1955-
Published Praha : Filosofia, 2006.
Annotation: Monografie navazující na autorovu knihu Význam a komunikace (Praha, Filosofia 1998); s Úvodem (s. 13-21) a s kapitolami: Východiska (s. 25-90, s podkapitolami:...
Book
16
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Votobia, 2002.
Book
17
Annotation: Sborník ze 6. slovensko-českého sympozia o analytické filozofii, mj. s uvedenými příspěvky.
Book
18
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 24, 23. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
19
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 102, 2. 5., s. D1
iDnes.cz [online]. -- 2. 5. 2009
Annotation: Článek o připravovaném uvedení divadelní hry Jaromír Jágr - Kladeňák, mj. k obsahu hry a inspiraci filosofií L. Wittgensteina. Citováno z rozhovoru...
Article
20
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 16, 2009, č. 42, 19. 10., s. 74
Annotation: Referát o divadelní inscenaci.
Article