By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 279, 2. 12., s. 13
Annotation: Zpráva o vydání básní J. Wolkera prostějovskou knihovnou u příležitosti 120. výročí narození básníka.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 4, 6. 1., s. 11
Annotation: Biografický článek o pobytu J. Wolkera v nemocnici v Tatranské Poliance a jeho posledních dnech života.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 4, 6. 1., s. 13
Annotation: Zpráva o vzpomínkové akci uskutečněné u příležitosti 96. výročí úmrtí J. Wolkera obsahuje i informace o dalších letošních vzpomínkových...
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 20, 24. 1., s. 11
Annotation: Medailon B. Eliáše u příležitosti výročí 100 let od jeho narození.
Article
5
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 42, 2020, č. 1, leden, s. 29-31
Annotation: Studie se zabývá referátem L. Štolla "Třicet let boje za českou socialistickou poezii", kromě jeho obsahu se zaměřuje především na okolnosti...
Article
6
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 4, duben, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, lingvistiky a bohemistiky.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 265, 14. 11., s. 18
Annotation: Článek o knižním trhu, síti nakladatelství a knihkupectví za první republiky.
Article
8
by Šámal, Petr, 1972-, Pavlíček, Tomáš, 1972-, Barborík, Vladimír, 1965-, Janáček, Pavel, 1968-
Published Praha : Academia : Památník národního písemnictví : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018.
Annotation: Kolektivní monografie sleduje literární dění v Československé republice mezi lety 1918 až 1938; se Soupisem vyobrazení (s. 474-489); se Seznamem...
Book
9
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 5, květen, s. 159-163
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 16, 17. 4., s. 11
Annotation: Zpráva o nové prostějovské lavičce s plastikou J. Wolkera, již vytvořil M. Karásek.
Article
11
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 8, říjen, s. 281-282
Annotation: Úvodník připomínající 28. říjen 1918 a vysokou úroveň literárního jazyka prvorepublikových spisovatelů.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 19., 15. 11., s. 14-15
Annotation: Esej o osobnosti a tvorbě O. Wenzla, kritika komentáře M. Blahynky ve vydání jeho poezie z roku 1982 ("Veškerá poezie", Mladá fronta), který Wenzlovu...
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 276, 28. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 48, s. 1
Annotation: Vzpomínka na návštěvu Domova českých spisovatelů Jiřího Wolkera ve Vysokých Tatrách a na návštěvu Tatranské Polianky za účelem sledování...
Article
14
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 11, listopad, s. 16-17
Annotation: Medailony; mj. o Z. Kaprálové a J. Janáškovi, který publikoval literární texty spolu s J. Wolkerem a E. Valentou.
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 39, 16. 9., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 227, 1. 10., s. 11
Annotation: Portrét J. Kühndela, zakladatele prostějovského archivnictví a muzejnictví.
Article
17
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 15, 2016, č. 122, listopad, s. 3-4, 44
Annotation: Úvodní komentář.
Article
18
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 15, 2016, č. 122, listopad, s. [1]
Annotation: Epitaf na obálce.
Article
19
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 15, 2016, č. 122, listopad, s. 6-10
Annotation: Rozhovor s M. Markem o literárním spolku tvůrčího psaní, čtenářství, literárních časopisech, cizích jazycích, knize "Prostě jo".
Article
20
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 79, 2. 4., s. 4
Haló noviny [online]. -- 2. 4. 2020
Annotation: Zpráva o připomenutí výročí narození J. Wolkera položením květiny na jeho hrob v Prostějově.
Article