By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 1. 4. 2017
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 3, 4. 1., s. [1]
Annotation: Komentář k deníkovému zápisu J. Zábrany, podle nějž francouzského spisovatele A. Camuse zabila KGB (ve spolupráci s StB). Na základě Zábranova...
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 3, 4. 1., příl. Orientace, s. [13]-14
Annotation: Článek o úmrtí francouzského spisovatele A. Camuse při autonehodě. Podle deníkového zápisu J. Zábrany se nejednalo (pouze) o autonehodu, ale...
Article
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 99-105
Annotation: Soubor recenzí, vzpomínka na dění v listopadu a prosinci 1989 a literární dění v období normalizace a nekrolog psychoterapeuta a literáta O....
Article
6
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 15. 12. 2012
Annotation: Zpráva o vítězích ankety Kniha roku Lidových novin; připojen seznam.
Article
7
In: Praha v množném čísle. -- S. 7-10
Annotation: Předmluva; s komentářem textu (přední záložka volné obálky); s Ediční poznámkou (s. [261]-[262]); s bio-bibliografickými poznámkami pořadatelů...
Book Chapter
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 18, 29. 8., s. 5
Annotation: Článek o problematice ustavování literárního kánonu (též povinné školní četby) a o projektu Českého rozhlasu Vltava "Kánon100".
Article
9
In: Když klec je pořád na spadnutí. -- S. 487-494
Annotation: Ediční poznámka; s Jmenným rejstříkem (s. 496-502).
Book Chapter
10
11
online
In: iRozhlas [online]. -- 5. 4. 2017
Annotation: Článek o osobnosti, básnické tvorbě A. Ginsberga a jejích českých překladech.
Article
12
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. 22-27
Annotation: Esej o provázanosti tzv. "osmičkových" roků v české historii s přihlédnutím ke spisovatelské reflexi těchto roků, přičemž jsou zmiňováni...
Article
13
In: Vzpomínání na Humpolec, vlast a Evropu kolem. -- S. 5-9
Annotation: Předmluva; se seznamem použité, citované a doporučené literatury (s. 294-295); s komentářem textu (zadní záložka obálky).
Book Chapter
14
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 18, 30. 10., s. 2
Annotation: Úvaha nad knihou "Když klec je pořád na spadnutí".
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 9, 9. 11., s. 56-57
Annotation: Dvojrecenze na knihy o A. Přidalovi.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 291, 15. 12., s. [1]
Annotation: Komentář k výsledkům ankety LN "Kniha roku 2018".
Article
17
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 8, srpen, s. 23-24
Annotation: Rozhovor s editorem sebraných spisů L. Grosmana a korespondence A. Přidala a J. Zábrany o možnostech vydávání literárních děl v čase normalizace,...
Article
18
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 8, srpen, s. 25
Annotation: Úryvek z knihy korespondence A. Přidala a J. Zábrany "Když klec je pořád na spadnutí"; připojeny jsou bio-bibliografické poznámky obou autorů...
Article
20