By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 10, prosinec, s. 362-363
Annotation: Nekrolog.
Article
2
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 3, 1953, č. 4, květen, s. 98-99
Annotation: Oslavný článek.
Article
3
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 1, leden, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
4
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 3/4, 27. 3. 2019, s. 63-71
Annotation: Esej o románu M. Krausové-Holasové "Vesničko má pod horami", jehož název odkazoval k valčíku českého Němce J. B. Blobnera. Autor ve svém eseji...
Article
5
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 3, 1989, č. 9/10, s. 4-6
Annotation: Článek o povaze české diktatury.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 265, 12. 11., s. 4
Annotation: Kritika divadelní hry podle A. Zápotockého.
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 8, 1952, č. 298, 17. 12., s. 7
Annotation: Zpráva o vydání Zápotockého románu "Vstanou noví bojovníci" v Belgii.
Article
8
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 287, 8. 12., s. 4
Annotation: Zpráva o kulturních akcích, které se u příležitosti výročí konají.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 289, 10. 12., s. 4
Annotation: Kritika divadelní inscenace podle románu A. Zápotockého.
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 292, 14. 12., s. 3
Annotation: Kritika divadelní inscenace podle románu A. Zápotockého.
Article
12
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1951, č. 17, 29. 4., s. 9
Annotation: Článek o literatuře k 1. máji.
Article
13
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 296, 18. 12., s. 4
Annotation: Kritika divadelní adaptace.
Article
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 303, 28. 12., s. 4
Annotation: Článek pojednává o významu dvou knih A. Zápotockého.
Article
16
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1951, č. 50, 16. 12., s. 9
Annotation: Referát (s fot.) o divadelním představení (Brno, Státní divadlo).
Article
17
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 3, 1953, č. 22, 28. 5., s. 10
Annotation: Zpráva o výstavě knih A. Z. v n. p. Kniha a o besedě. S fot. hovořícího V. Nezvala.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 293, 7. 12., s. 2
Annotation: Zpráva informuje, že k 70. narozeninám Antonína Zápotockého bude 14. prosince uspořádána výstava a večer o literárním díle Antonína Zápotockého.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 293, 7. 12., s. 2
Annotation: Zpráva informuje, že k 70. narozeninám Antonína Zápotockého vyjde nové vydání prózy Vstanou noví bojovníci.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 297, 11. 12., s. 2
Annotation: Zpráva informuje o speciálním vydání Zápotockého románu "Vstanou noví bojovníci" k spisovatelovým 70. narozeninám.
Article