By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 11, listopad, s. 656-658
Annotation: Úryvek z kapitoly publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
3
5
In: Studia et Documenta Slavica. -- ISSN 2544-5634. -- Roč. 2, 2018, č. 1/2, s. [147]-168
Annotation: Studie se zabývá způsoby využití žánru pásma v básnické tvorbě V. Závady. Autorka se soustřeďuje hlavně na analýzu a interpretací dvou...
Article
6
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 7, březen 1952, s. 223-224
Annotation: Recenze.
Article
7
by Kročilová, Markéta, 1989-
Published Ostrava : Ostravská univerzita - Filozofická fakulta, 2019.
Annotation: Autoreferát disertační práce o poezii Viléma Závady v 60. letech; s bio-biografickou poznámkou o autorce (s. 4-5), anglickým resumé (s. 17-22)...
Book
8
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 344, 13. 12., s. 2
Annotation: Recenze básnické novinky V. Závady.
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 11, 1955, č. 162, 7. 7., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o udělení titulu.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 19, 23. 1., s. 4
Annotation: Referát o slavnostním večeru pořádaném Svazem čs. spisovatelů 22. 1. ve velké posluchárně Karlovy univerzity s projevy V. Závady a B. Polana,...
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 47, 20. 11., s. 1124
Annotation: Článek obsahující dva projevy k výstavě české knihy ve Švédsku.
Article
12
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 2, červen, s. 30
Annotation: Vyjádření k ocenění V. Závady a J. Otčenáška.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 43, 23. 10., s. 1028-1029
Annotation: Recenze antologie z básní po mnichovské zradě. Citováno čtyřverší F. Halase.
Article
14
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 1, květen, s. 14-18
Annotation: Recenzní poznámka uvádí sbírku Polní kvítí do kontextu Závadova díla.
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 4, s. 366-369
Annotation: Esej k 50. narozeninám básníka Viléma Závady.
Article
16
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 5, září, s. 31
Annotation: Zpráva o literárním kroužku v Šumperku.
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 128-129
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 147-148
Annotation: Tři referáty informující o setkání (mladých) literátů v Dobříši.
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 3, s. 349
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Nový Orient. -- ISSN 0029-5302. -- Roč. 13, 1958, č. 10, prosinec, s. 199-200
Annotation: Recenze.
Article