By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 288, 12. 12., s. 14
Lidovky.cz [online]. -- 15. 12. 2019
Annotation: Referát o výstavě projektu J. Sozanského "Amnézie", jež probíhá v Obecním domě.
Article
3
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1986, č. 6, [únor], s. 337-343
Annotation: Recenze lednového vydání Act incognitorum; autor mj. cituje (ovšem blíže nespecifkuje) úryvek z úvahy o katolickém básnictví, zejm. o B. Reynkovi...
Article
4
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 20. 5. 2017
Annotation: Reportáž o knižním veletrhu "Svět knihy 2017", v jehož rámci zazněly též přednášky o tom, jak si čtenáři dělají poznámky do knih.
Article
5
online
In: Čítárny [online]. -- 16. 1. 2019
Annotation: Básně uvozeny krátkým komentářem a bio-bibliografickou poznámkou; připojeno video s dokumentem o J. Zahradníčkovi.
Article
6
7
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 13, 1987, č. 1, s. 43
Annotation: Báseň z ineditní sbírky "Dům Strach".
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 23, 28. 1., s. 7
Annotation: Zpráva dopisech básníků F. Halase a J. Zahradníčka, které posílali svým budoucím manželkám a které do sbírek získalo Moravské zemské muzeum.
Article
9
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 99-105
Annotation: Soubor recenzí, vzpomínka na dění v listopadu a prosinci 1989 a literární dění v období normalizace a nekrolog psychoterapeuta a literáta O....
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 583-591
Annotation: Recenze dvou publikací věnovaných J. Zahradníčkovi; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 635.
Article
11
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 31, 2020, č. 23, 28. 1., s. 12
iDnes.cz [online]. -- 31. 1. 2019
Annotation: Zpráva o chystané divadelní inscenaci "Zahradníček/ Vše mé je tvé " (Divadlo X10, premiéra 2. 2. 2020).
Article
12
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 29, 4. 2., s. 7
Lidovky.cz [online]. -- 7. 2. 2020
Annotation: Recenze na divadelní inscenaci "Zahradníček/ Vše mé je tvé", již připravila L. Trmíková a jež vychází z dopisů básníka J. Zahradníčka...
Article
13
14
In: Ve znamení "jadis".... -- Přední záložka
Annotation: Komentář textu; s vysvětlivkami (s. 155-187); s Prameny a literaturou (s. 189-190); s Ediční zprávou (s. 191-198); s Jmenným rejstříkem (s. 199-204);...
Book Chapter
15
online
Webarchiv
In: Literární bašta [online]. -- 21. 8. 2016
Annotation: Zpráva mj. o výstavě "Vzdorovali zlu - dva příběhy 20. století" věnované J. Zahradníčkovi a J. Toufarovi.
Article
16
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 24, 2018, č. [9], 28. 8., s. 94
Annotation: Anotace divadelní inscenace hry A. Michalové "Jediný život" o básníkovi J. Zahradníčkovi.
Article
17
18
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 241, 17. 10., s. 2
Annotation: Glosa s pozvánkou na literární vzpomínkový večer věnovaný J. Zahradníčkovi, kde bude O. Blaha číst básně ze sbírky "Dům a strach".
Article
19
In: Host [samizdat]. -- R. 1989, č. 5, 31. 10., s. nepagin.
Annotation: Úvodní stať k textům J. Zahradníčka, které následují. Ediční poznámka k Zahradníčkovu textu "Zastavení" a vyzdvižení kvality Zahradníčkových...
Article
20
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [7], 1987, č. 4, s. 43-49
Annotation: Poznámka ke koncepci a rozvržení samizdatové edice díla předního katolického básníka.
Article