By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Legendy - Praga caput regni. -- S. 7-12
Annotation: Předmluva k antologii fantastických povídek inspirovaných historií Prahy; s bio-bibliografickými poznámkami O autorech (viz rozpis, s. 637-648)...
Book Chapter
2
In: Loutkář. -- ISSN 1211-4065. -- Roč. 56, 2006, č. 1, 28. 2., s. 45
Annotation: Poznámka k otištěné hře V. Zajíce (s. 44-45).
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 31, 26. 7., s. 12
Annotation: Souhrnné hodnocení, mj. her K. Steigerwalda, P. Ruta, V. Zajíce, J. Škápíkové a R. Matyse.
Article
4
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 91, 1999, č. 251, 27. 10., s. 13
Annotation: Zpráva; 1. cena neudělena, 2. získal V. Zajíc, 3. V. Eliášová, cenu za debut získala L. Lagronová.
Article
5
In: Loutkář. -- ISSN 1211-4065. -- R. 1999, č. 9/10, s. 236
Annotation: Komentář k adaptaci pohádky B. N. Sůl nad zlato; hra otištěna na s. 233-236.
Article
6
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 20, 5. 5., s. 21
Annotation: Referát o rozhlasové pohádce Vladimíra Zajíce.
Article
7
8
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 14, 2004, č. 44, 25.-31. 10., s. 16
Annotation: Referát o dramatizaci novely K. Michala (1967), původní rozhlasové hře V. Zajíce a rozhlasovém výběru z textů Jiřího Koláře; v rubrice Reflexe...
Article