By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Minulostí Západočeského kraje. -- ISSN 0544-3830. -- Sv. 28, 1992, s. 297-300
Annotation: Jubilejní medailón k 60. narozeninám historika R. N. (k 6. 7. 1992); s přehledem jeho nejvýznamnějších prací (úplná bibliografie ve sborníku...
Article
3
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 20, 1987, č. 6, prosinec, s. 103-104
Annotation: Purkyně Jan Evangelista; recenze.
Article
4
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1987, č. 50, 9. 12., s. 2
Annotation: Též o tematickém sešitu ročenky Historia Universitatis Carolinae Pragensis, Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy, roč. XXVII, seš. 1, věnovaném...
Article
5
In: Mediaevalia Historica Bohemica. -- ISSN 0862-979X. -- Sv. 4, 1995, s. 377-381
Annotation: Recenze; Nový Rostislav.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, 2015, č. 99, 28. 4., s. B3
Annotation: Zpráva o výstavě Jan Hus a pražská univerzita (Karolinum, 4. 5.-28. 8. 2015; příprava expozice J. B. Lášek, B. Zilynská a J. Royt); v rámci...
Article
8
In: Auriga. -- ISSN 1211-3379. -- Roč. 59, 2017, č. 1, s. 109-110
Annotation: Recenze.
Article
9
online
DOI
In: Historia Universitatis Carolinae Pragensis. -- ISSN 0323-0562. -- Roč. 56, 2016, č. 1, s. 15-28
Annotation: Soupis prací medievistky B. Zilynské, specializující se mj. na období husitství.
Article