By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 13, 2. 4., s. 7
Annotation: Recenze ročníku 40/1996.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 29, 17. 7., s. 3
Annotation: Článek o současné literatuře pro děti a o malém teoretickém a historickém zájmu o tento obor.
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 20, 23. 1., s. 2
Annotation: Zpráva o nové úpravě časopisu pro zkoumání dětské literatury Zlatý máj.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 6, březen 1957, s. 185-186
Annotation: Poznámka o ilustracích v časopise.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 21, 26. 5., s. 502
Annotation: Zpráva o odezvě mezinárodní ankety o dětské literatuře v Sovětském svazu.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 38, 1994, č. 1/2, s. 1-2
Annotation: Přehled obsahu čísla; s poznámkou o dalším vydávání časopisu.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 38, 1994, č. 3/4, srpen, s. 69
Annotation: O připravované spolupráci redakce časopisu s Národní knohovnou v oblasti informací o nově vycházejících knihách dětské literatury.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 280, 29. 11., s. 11
Annotation: Česká sekce IBBY; referát o její výroční členské schůzi. Mj. o časopise Zlatý máj.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 38, 1994, č. 5/6, listopad, s. 141
Annotation: Úvodník o tématu čísla (násilí v médiích a jeho vliv na společnost).
Article
10
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 70, 1990, č. 98, 26. 4., s. 4
Annotation: Zpráva o diskusi o dětské literatuře, pořádané redakcí časopisu Zlatý máj koncem roku 1989.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 2, duben, s. 66-68
Annotation: Úvaha nad současnou nelichotivou situací časopisu přednesená na výročním shromáždění PDK 9. 11. 1992 v Bratislavě.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 3, červen, s. 113-114
Annotation: Úvodní článek o zaměření čísla a současné situaci časopisu.
Article
13
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 58, 10. 3., s. 2
Annotation: O vydávání časopisu Zlatý máj Českou sekcí IBBY.
Article
14
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 59, 11. 3., s. 9
Annotation: O finančních problémech české sekce IBBY a problémech s vydáváním časopisu Zlatý máj.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 4/5, říjen, s. 161
Annotation: O změně vydavatele časopisu (původně Albatros, dnes Česká sekce IBBY - Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu) a jeho novém obsahovém uspořádání.
Article
16
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 96, 1993, č. 3, 19. 1., s. 12
Annotation: Úvaha nad časopisem o literatuře pro děti.
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 42, 1991/1992, č. 7/8, s. 177-178
Annotation: Glosa u příležitosti zahájení jubilejního ročníku.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 13, 1. 4., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
19
20
In: Albatros. -- ISSN 0139-9594. -- R. 1990, č. 4, duben, s. 8
Annotation: O obsahu 4. čísla.
Article