By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 53, 4. 3., s. 18
Annotation: O problémech s vydáním překladu povídkového souboru S. R.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 53, 4. 3., s. 19
Annotation: Glosa k stížnosti J. Dvořáka na problémy s vydáním překladu povídkového souboru S. Rushdieho.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 66, 19. 3., s. 18
Annotation: Komentář k česko-anglickému vydání Shakespearovy komedie v překladu M. H.; též o Hilského překladatelském díle a o jeho vztahu k Shakespearovi.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 48, 26. 11., s. 1134-1136
Annotation: Článek o dvou studiích V. Šklovského o klasických i moderních podobách realismu.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 52, 2005, č. 3, s. 176-212
Annotation: Studie o detektivní próze, zaměřená především k dílu A. E. Poea.
Article
7
8
In: Jazykovědné aktuality. -- ISSN 1212-5326. -- Roč. 42, 2005, č. 1/2, s. 8-25
Annotation: Analýza srovnávající funkci interjazykově heterogenních jevů v anglickém originále a v českém překladu.
Article
9
10
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 1, 2005, č. 4, srpen, s. 2-4
Annotation: Rozhovor v rubrice Překladatel s překladatelem; ukázky z překladu R. H. otištěny na s. 5-13 (s komentářem Jak jsem překládal P. K. Dicka), R....
Article
11
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 1, 2005, č. 4, srpen, s. 20
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u ukázky (s. 19-23).
Article
12
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 1, 2005, č. 4, srpen, s. 31
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u ukázky (s. 30-36).
Article
13
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 1, 2005, č. 4, srpen, s. 53
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u ukázky z jeho překladu (s. 52-56).
Article
14
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 1, 2005, č. 4, srpen, s. 57
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u jeho komentáře Jak jsem dělal Trochu divné husy.
Article
15
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 1, 2005, č. 4, srpen, s. 59
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u povídky Zmrzlinová říše, kterou R. Podaný přeložil (s. 57-59).
Article
16
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 1, 2005, č. 5, říjen, s. 48
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u ukázky překladu (s. 47-50), za který získal v r. 2003 2. cenu.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 20, 1. 12., s. 24
Annotation: Komentovaná ukázka v seriálu Patvar (o brakové literatuře).
Article
18
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 267, 15. 11., s. C8
iDnes.cz [online]. -- 15. 11. 2005
Annotation: Článek o knize dcery J. Mašína B. Masin.
Article
19
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 10, 7. 12., s. 31
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 15, 2005/2006, č. 3, 21. 11. 2005, s. 4
Annotation: Recenze.
Article