By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2005, č. 60, září, s. 269-273
Annotation: Referát o hře C. Teevana Švejk (soubor Theatre for a New Audience) a o třech jednoaktovkách V. Havla (soubor The Endeavor Theater).
Article
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 246, 20. 10., příl. Salon, č. 440, s. 2
Annotation: O prvních divadelních inscenacích jeho her, úryvek z časopisu Divadlo od J. Muchy a z Večerního Brna od neznámého autora.
Article
4
In: Příběh a Shakespeare. -- s. 174-181
Annotation: Bibliografický přehled (k 37 esejům sledujícím "příběh" v Shakespearových hrách), s oddíly: Souborná vydání dramat Williama Shakespeara v...
Book Chapter
5
In: Pan Když a slečna Kdyby. -- s. 385-387
Annotation: Autorovy poznámky k souboru esejů (s informacemi o jejich časopiseckém, popř.. rozhlasovém zveřejnění), uspořádaných do oddílů: Příběh...
Book Chapter
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 17, 2006, č. 13, 30. 3., s. 52-54
Annotation: Rozhovor; I. Horovitz přijel do Prahy na premiéru své hry Chvíle pravdy.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 30, 19. 7., s. 11
Annotation: Recenzní glosa k dvojjazyčnému vydání hry; v rubrice Psáno kurzívou.
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 140, 16. 6., s. 11
Annotation: Článek s citacemi V. Havla.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 138, 14. 6., s. 20
Annotation: O hře inspirované děním a osobnostmi v Československu v letech 1968-89. (Prem. v Royal Court Theatre London, režie Trevor Nunn.)
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 140, 16. 6., s. 19
Annotation: O průběhu premiéry 14. 6. 2006; se zachycením dojmu účastníka V. Havla.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 143, 20. 6., s. 17
Annotation: Referát o hře a jejím divadelním provedení; s mezititulkem Inspirátory diskusí Havel i Kundera.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 147, 24. 6., s. 15-16
Annotation: Rozhovor o Stoppardově hře a a jejích předobrazech doplněná fotoreportáží z londýnské premiéry.
Article
14
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 27, 5. 7., s. 10
Annotation: O účasti I.M. Jirouse na londýnské premiéře hry T. Stopparda.
Article
15
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 13, 2006, č. 22, 19. 5., s. 89
Annotation: Glosa k českému překládání textů W. Shakespeara.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 141, 17. 6., s. D10
Annotation: Rozhovor.
Article
17
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 13, 2006, č. 29, 17. 7., s. 64-65
Annotation: Reportáž z londýnské premiéry divadelní hry T. Stopparda, které se mimo jiné zúčastnili také I. M. Jirous, P. Zajíček a P. Wilson.
Article
18
In: Othello. -- s. 155-168
Annotation: Translatologická studie.
Book Chapter
19
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 173, 27. 7., příl. Salon, č. 478, s. 1, 3
Annotation: Referát o hře; připojen rozhovor A. J. Liehma s britským historikem E. Hobsbawmem (Marx je dnes brán na Západě vážněji než dřív) a imprese...
Article
20
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 17, 2006, č. 34, 24. 8., s. 45
Annotation: Referát.
Article