By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 3, s. 73-76
Annotation: Kritická poznámka k memoárovému dílu Václava Černého; autor kritizuje Černého zaujatost vůči některým osobnostem (Růženě Grebeníčkové,...
Article
3
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 59, 2018, H. 2, S. 154-156
Annotation: Úryvek z pamětí B. von Suttner.
Article
4
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 62, 2018, č. 183, 21.-23. 9., příl. Ego!, roč. 4, č. 38, s. 34-35
Ego!. -- 21. 9. 2018
Annotation: Rozhovor s historikem M. Schulze Wesselem o jeho nové knize "Pražské jaro" a vlně emigrace po roku 1968.
Article
5
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [8], 1988, č. 2, s. 62-73
Annotation: Poznámka o soudní žalobě antifašistického bojovníka a vězně nacistických koncentračních táborů Ericha Kulky, který byl v knize Josefa Šebesty...
Article
6
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1989, č. 2, s. [64]-69
Annotation: Přednáška o antisemitismu, o rozpacích intelektuálů se k tématu holocaustu vyjadřovat či o nedostatečné literatuře, která by se tématu Židů...
Article
7
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 22. 4. 2013
Annotation: Recenze sborníku "Jan Neruda a Židé".
Article
8
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 5, 1980, č. 8, duben, s. 699-703
Annotation: Recenze březnového vydání Act, v němž se autor zabývá zejména antisemitismem.
Article
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 17, 14. 8., s. 9
Annotation: Sloupek o básnické sbírce J. Cinka (povoláním horníka) "Jdeme s Říší : sbírka veršů ze života pracujícího lidu včera a dnes" z roku 1943,...
Article
10
In: Dnešek. -- ISSN 2336-8489. -- Roč. 1, 1946, č. 2, 3. 4., s. 27-29
Annotation: Článek o projevech německého antisemitismu v Protektorátu. Názvy kapitol: Tajné rozkazy, Kdo je žid, Žid a pes, Za ohryzek a jablka, Gestapák...
Article
11
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 1, 2019, č. 46, 11. 3., s. 8-9
Annotation: Rozhovor s K. Sidonem zejména o antisemitismu; připojena biografická poznámka (s. 8).
Article
12
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 1, červen, s. 30-32
Annotation: Zpráva o dehonestující tiskové kampani a soudním líčení namířených proti odbojáři E. Kulkovi, a to v souvislosti s knihou J. Šebesty "V zemi...
Article
13
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 27. 8. 2017
Annotation: Článek o Bezručových antisemitských a protipolských básních; připojen úryvek dramatu "Bezruč?!".
Article
14
by Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937
Published Praha : Ústav T. G. Masaryka : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019.
Annotation: Monografie představuje první část spisů Tomáše Garrique Masaryka, zahrnuje přednášky, pedagogické i didaktické práce a odráží dobový Masarykův...
Book
15
by Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937
Published Praha : Ústav T. G. Masaryka : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019.
Annotation: Monografie představuje druhý svazek spisů Tomáše Garrique Masaryka a zahrnuje přednášky a stati datované rokem 1900, které se zabývají hlavně...
Book
16
In: Karel IV. a Emauzy : liturgie, text, obraz. -- ISBN 978-80-86890-92-0. -- S. 267-281
Annotation: Příspěvek se zaměřuje na vášnivou zbožnost, oficiálně vyjádřenou oddanou literaturou lidových modliteb a básní a nářků Panny Marie, a...
Book Chapter
17
online
Webarchiv
In: Roš Chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 74, 2012, č. 9, září, s. 20
Annotation: Soubor zpráv, mj. o vysvětlení antisemitských momentů v díle bratří Mrštíků.
Article
18
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 64, 2020, č. 142, 24.-26. 7., příl. Víkend, s. 8-9
Víkend. -- 24. 7. 2020
Annotation: Rozhovor s vnučkou F. Peroutky T. Kaslovou o soudním procesu s prezidentem M. Zemanem, současné české společnosti a činnosti Společnosti Ferdinanda...
Article
19
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 4, listopad, s. 36-38
Annotation: Recenze varující před novým překladovým titulem A. M. Lilienthala "Sionismus"; autor zvláště upozorňuje na několik nebezpečných rysů knihy:...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 12, 5. 1. 1946, s. 4
Annotation: Souhlasná reakce na Weissův dopis Vítězslavu Nezvalovi (Kulturní politika 1945/1946, č. 11), požadující, aby režiséru Františku Čápovi nebyla...
Article