By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 10, 1997, č. 1, 9. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 10, 1997, č. 2, 23. 1., s. 2
Annotation: O diskuzích vyvolaných pamfletem S. K. Neumanna Anti - Gide aneb Optimismus bez pověr a ilusí z května 1937 a jeho statí Dnešní Mánes.
Article
3
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 49, 3. 12., s. 6-7
Annotation: Úvaha o třech kapitolách, v druhé kritizující Nezvalův článek k výročí Apollinaira (LtN č. 35) a komentující Wolkrův rozchod s Devětsilem,...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 52, 24. 12., s. 7
Annotation: Článek kárající V. Nezvala za jeho oslavný článek k 75. výročí narození G. Apolllinaira.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 8, s. 50-61
Annotation: Studie o vztahu literatury a filmu od r. 1908 do současnosti zabývající se zejména ruským futurismem a předválečnou filmovou avantgardou.
Article
7
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 2012, č. 31/32, s. 13-14
Annotation: Esej. Doplněno bio-bibliografickou poznámkou o autorovi.
Article
8
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 2012, č. 31/32, s. 55-57
Annotation: Esej. Doplněno bio-bibliografickou poznámkou o autorovi.
Article
9
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 23, 2012, č. 2, s. 125-127
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 38, 22. 9., s. 4
Annotation: Medailon.
Article
11
Annotation: Sborník, s uvedenými příspěvky; s biograficko-bibliografickými poznámkami Notes on Contributors (s. ix-x); - s rejstříky (jmenným, předmětovým...
Book
12
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 193-197
Annotation: Esej podávající na pozadí kritiky schematizujících obrazů dějin protektorátu a komunistické totality portrét R. Kalivody a V. Effenbergera.
Article
13
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 215-218
Annotation: Úvaha o povaze a roli literární historie, o možnostech psaní dějin literatury. Odpověď v rámci redakční ankety Otázka pro... literární historie?
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 212, 9. 9., s. C8
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 12, 2005, č. 42, 17. 10., s. 100-101
Annotation: Portrét K. Teigeho, soustředěný k jeho projektu nového umění z roku 1922.
Article
16
In: Přednášky z 47. běhu Letní školy slovanských studií. -- R. 2004, s. 153-165
Annotation: S kapitolkami: Kubismus; Whitman und Verhaeren; Futurismus und/oder Zivilismus; Expressionismus.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 2, 26. 1., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 66, 2005, č. 3, srpen, s. 163-175
Annotation: Příspěvek přednesený na kolokviu.
Article
19
by Mathauser, Zdeněk, 1920-2007
Published Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2005.
Annotation: Soubor (většinou značně krácených) knižních a časopiseckých studií Z. M. (údaje o jejich prvním publikování viz v Ediční poznámce, s....
Book
20
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 14, 2004, č. 198, 25. 8., s. 21
Annotation: Referát o výstavě.
Article