By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 10, s. 159
Annotation: Medailon.
Article
2
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 11, s. 157
Annotation: Medailon.
Article
3
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 11, s. 66-72
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou P. Sabolovou o její literární tvorbě; připojeny úvodní poznámka (s. 66-67) a bio-bibliografická poznámka (s. 71-72).
Article
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 4, 6.-26. 3., s. 19-20
Annotation: Zpráva o odsouzení L. Marečkové za přednes vlastních básní, např. textu "Smrt diktátora" k trestu odnětí svobody sedm měsíců nepodmíněně....
Article
5
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 5, 17. 3. - 15. 4., s. 11-12
Annotation: Krátký článek zamýšlející se nad cenzurou a postihováním umění ze strany totalitních ideologií. Ve svém textu Šavrda žádá propuštění...
Article
6
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 2. 2. 2016
Annotation: Básně M. Iljašenko ze sbírky "Osip míří na jih"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
7
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 10. 2. 2017
Annotation: Medailon představuje básnířku, esejistku a redaktorku českého původu, která emigrovala (Rakousko, Kanada, Irsko), píše anglicky, ale ve svých...
Article
8
online
Webarchiv
In: Literární bašta [online]. -- 3. 10. 2016
Annotation: Zpráva mj. o textu O. Stehlíkové "Česká literární šovinistika" (Ravt 7/2016).
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 12, prosinec, příl. Praha město literatury, s. 2
Annotation: Zpráva o programu Básník města/Básnířka města; připojena báseň S. Fischerové.
Article
10
11
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 2, s. 158
Annotation: Medailon.
Article
12
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 10. 5. 2016
Annotation: Rozhovor s M. Iljašenko o její tvorbě, o české a ukrajinské literatuře a o rezidenčním pobytu pro spisovatele v Budapešti; připojena bio-bibliografická...
Article
13
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 3, 2020, č. 1, s. 62-65
Annotation: Článek o literární tvorbě slovinské básnířky B. Korun; datováno: 17. 12. 2019.
Article
14
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 3, 2020, č. 1, s. 66-74
Annotation: Článek o básnickém debutu T. Lehenové, sbírce "Pre vybranú spoločnosť".
Article
15
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 53, 2018, č. 8, s. 4-6
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 6).
Article
16
In: Venkov. -- Roč. 30, 1935, č. 181, 6. 8., s. 6
Annotation: Charakteristika lyriky básnířek. (básnířky).
Article
17
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 8, 2015, č. 31, s. 33
Annotation: Bio-bibliografická poznámka doprovází ukázku z tvorby (s. 33).
Article
18
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 15, 18. 1., s. 3
Annotation: O knize.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 7, 6. 4., s. 4-5
Annotation: Rozhovor o albu písňových textů, které autor věnoval světovým básnířkám.
Article
20
In: Voknoviny. -- ISSN 2336-3789. -- Roč. [2], 2016, č. 11, prosinec, s. 16
Annotation: Zpráva o proběhnuvší soutěži v poezii, která se konala 15. října 2016 v restauraci U Prince Miroslava v pražských Radlicích.
Article