By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 24. 6. 2012
Annotation: Článek informuje o filmech na karlovarském filmovém festivalu 2012, které byly natočené podle literární předlohy.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 2, 24. 1., s. 21
Annotation: Zpráva informující o zvolení O. Lipára do funkce předsedy Asociace spisovatelů, o změně sídla redakce časopisu Revolver Revue a o vyhlášení...
Article
3
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 4. 9. 2014
Annotation: Zpráva o letošních hostech Festivalu spisovatelů Praha.
Article
4
In: Střední, jižní a východní Evropa a rok 1918 : společenské a mezinárodní souvislosti. -- ISBN 978-80-7465-398-8. -- S. 53-68
Annotation: Studie analyzuje dílo běloruského spisovatele, historika, novináře a jazykovědce Václava Laskouského.
Book Chapter
5
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 11, 2012, č. 3, s. 43
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o běloruském básníkovi a překladateli, který píše i česky. Na s. 40-43 jsou otištěny jeho básně.
Article
6
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 37, 1951, č. 1, leden, s. 45-46
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 8, 1952, č. 259, 2. 11., s. 2
Annotation: Zpráva se týká zájmu běloruské literární vědy o československou literaturu. Díla běloruských literárních vědců se týkají např. J. Fučíka,...
Article
8
In: Zvuk Zlínského kraje. -- ISSN 1214-0139. -- R. 2005, 15. 12., s. 51-55
Annotation: Rozhovor s polským, běloruským a německým bohemistou během jejich studijního pobytu na Valašsku 7. - 9. 9. 2005.
Article
9
In: Rossica. -- ISSN 1211-7234. -- Roč. 2, 1997, č. 1, s. 45-51
Annotation: Přehledová stať.
Article
10
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 67, 1998, č. 4, s. 528-530
Annotation: Recenze sborníku z uvedené konference (z české strany se zúčastnil pouze I. Pospíšil).
Article
11
12
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 63, 1994, č. 2, s. 253-256
Annotation: Skoryna Francisko; recenze výběru z prací českých a slovenských slavistů.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 39, 27. 12., s. 2
Annotation: O pořadu v Památníku národního písemnictví 4. 12. k jubileu běloruského humanistického učence, lékaře, překladatele, spisovatele, zakladatele...
Article
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 44, 1988, č. 23, 28. 1., s. 5
Annotation: Projev na besedě se spisovateli a rusisty v Praze.
Article
15
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 2, únor, s. 80-82
Annotation: Rozhovor s běloruským spisovatelem.
Article
16
17
Annotation: S oddíly: Vystoupení v plénu (s. 13-54); Lingvistika a lingvodidaktika (s. 55-192); Literární věda a translatologie (s. 193-328); - mj. s uvedenými...
Book
18
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2012, č. 39/40, duben/květen, s. 88-91
Annotation: Rozhovor především o souvislostech mezi českou a běloruskou literaturou, s biografickými poznámkami o obou autorech.
Article
19
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 3, 2007, č. 4, duben, s. 9
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u zrcadlového překladu povídky V. Bykava Hrdina (s. 9-12).
Article
20
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 3, 2007, č. 4, duben, s. 13
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u povídky V. Bykava Putování (s. 13-15), kterou přeložila R. Bernovská.
Article