By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 2, s. 105-136
Annotation: Studie se věnuje funkcím, které plní popis detailů a fragmentů v cestopisných textech K. Čapka.
Article
2
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 163, 17. 7., s. 12-13
Annotation: Článek o J. A. Komenském a jeho vztahu k rodné Nivnici pojatý jako výletní tip.
Article
3
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 85, 2018, č. 5, listopad, s. 22-26
Annotation: Úryvek z autorovy knihy "Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy".
Article
4
In: Historické studie [samizdat]. -- Č. 5, 1980, červen, s. 1-20
Annotation: Biografická studie o Z. Kalistovi, výklad jeho historiografických konceptů a představení témat jeho bádání; v závěru připojena výběrová...
Article
5
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [4], duben, s. [137]-[157] ([1]-20)
Annotation: Několik recenzí na novinky československého knižního trhu (vědecké publikace), důraz je kladen na to, jak autoři zpracovali "českou otázku".
Article
6
online
Webarchiv
In: Prostor : nezávislý časopis [samizdat]. -- Roč. 3, 1987, č. 10, prosinec, s. 43-46
Annotation: Úvaha o významu karteziánského dualismu pro světový rozvoj vědy a náboženství; datováno: Praha 1987.
Article
7
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 28, 2018, č. 8, 6. 8., s. 30-33
Annotation: Rozhovor s členy uměleckého souboru "Geisslers Hofcomoedianten" o projektu "LoutnaCZ", který ztvárňuje duchovní písně.
Article
8
9
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 2, 2020, č. 46, 5. 3., s. 13
denikn.cz [online]. -- 5. 3. 2020
Annotation: Recenze; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
10
Annotation: Sborník; - oddíl Rozhovory (s. 103-253) obsahuje rozhovory s organizátory i účastníky komeniologických sympozií (viz rozpis osobností); - mj....
Book
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 7. 1., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- R. 1997, s. 19
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 20. 3., s. 3
Annotation: Rozhovor s brněnským spisovatelem, který pod pseudonymem dokončuje rukopis Barokní román.
Article
15
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996/1997, č. 5, 20. 1. 1997, s. 256-260
Annotation: Recenze souboru studií z let 1956 - 1972.
Article
16
In: Naše doba. -- ISSN 1212-0278. -- Roč. 52, 1945/1946, č. 4, únor 1946, s. 154-158
Annotation: Článek se věnuje jednotlivým pojetím baroka a J. A. Komenského (F. X. Šalda, A. Novák, J. Vašica, V. Bitnar, Z. Kalista). Konstatuje nejednoznačnost...
Article
17
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 135, 2012, č. 1/2, s. 155-175
Annotation: Komentář k edici Bridelova kancionálu, kterou autoři připravují, demonstrující jejich práci a ediční zásady na příkladu jedné písně.
Article
18
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 26, 1957, č. 1, 20. 5., s. 79-104
Annotation: Studie se zabývá projevy slovanské vzájemnosti v období baroka; toto období datuje autor od vzniku knihy Království Slovanů Maura Orbini. Zde...
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 3, s. 309-323
Annotation: Úvaha o periodizaci a možnostech pojmového uchopení české literatury 17. a 18. století.
Article